Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Alufacadesektionen

Alufacadesektionen er for virksomheder med et bredt forretningsområde inden for facader

Alufacadesektionen er for virksomheder med et bredt forretningsområde inden for facader, som fx alufacader, glasfacader, pladebeklædninger - og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber

Formål
Alufacadesektionens formål er blandt andet:

  • at samle alle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til byggeriet inden for facader som alufacader, glasfacader, pladebeklædninger med videre, og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
  • at virke som bindeled mellem Alufacadesektionens medlemmer og Dansk Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes interesser på det interne og eksterne miljøområde og
  • at virke for oprettelse af branchefællesskaber blandt Alufacadesektionens medlemsvirksomheder.

Sektionskontingent
Der opkræves et grundkontingent på 5.000 kr. pr. år. Desuden opkræves et lønsumskontingent på 0,03%, dog maks. 20.000 kr.

Associerede medlemmer betaler ikke lønsumskontingent.

Formand
Jan F. Lunde
ap facader a/s, Brønderslev

Sektionskonsulent
Jesper Salling Nielsen
jsn@danskbyggeri.dk

Hjemmeside

Vi er også en del af branchefællesskabet Dansk Byggeindustri.

Gå til Dansk Byggeindustris hjemmeside.