Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anlægsentreprenørsektionen

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil.

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil, men hvis faglige aktiviteter ikke i sin helhed hører under en anden sektion i Dansk Byggeri.

Formål
Sektionen vil varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af Dansk Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Sektionskontingent
Kontingentet er fastsat til 500 kr. årligt.

Formand
Jesper Kristian Jacobsen, Per Aarsleff A/S

Sektionskonsulent
Branchedirektør Henrik Friis
Tlf.: 20 31 15 03
E-mail: hfr@danskbyggeri.dk