Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Brolægningssektionen

Brolægningssektionen er identisk med Brolæggerlauget, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål
Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af sektionen, skal nævnes:

  • Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
  • Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
  • Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
  • Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
  • Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
  • Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat. 

Kontingent
Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er på 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. Fraktionerne, der er frivillige, opkræver egne bidrag.

Formand
Oldermand Claus Erik Johnsen,
Johnsen Brolægning
johnsenbro@gmail.com

Konsulent
Mikael Mortensen
mmo@danskbyggeri.dk
www.brolaeggerlauget.dk

Kontakt

Mikael Mortensen
Chefkonsulentmmo@danskbyggeri.dk72160192 / 30163799Erhvervs- og brancheservice

Bogen Brolægning

Denne bog er tænkt som inspirationskilde for alle, der overvejer at få udført solid brolægning i nutidens design og med århundreders erfaringsgrundlag som garant for vel udført arbejde.

Dansk standard for brolægning er optrykt i hæftet.

Bogen er gratis for medlemmer af Brolæggerlauget / Dansk Byggeris Brolægningssektion.

Bestil bogen