Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om sektionen

Bygningsentreprenørsektionen henvender sig til de virksomheder inden for Dansk Byggeri, der beskæftiger sig med opførelse af bygninger i sin helhed eller inden for dele deraf

Formål
Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af Dansk Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Sektionskontingent
Sektionens aktiviteter er delvist brugerfinansieret.
Det årlige kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen, er for nærværende på 1.200 kr. pr. medlemsvirksomhed.

Formand
Niels Martin Viuff
niels@viuff.as

Næstformand
Per Henriksen
per@ktebyg.dk

Kontakt

Jakob Diget Møller
Chefkonsulentjdm@danskbyggeri.dk72160196 / 23418209Erhvervs- og brancheservice

Kursusstøtte

Bygningsentreprenørsektionen støtter uddannelse af medlemsvirksomhedernes medarbejdere.

Kursusstøtte