Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Industrisektionen

Industrisektionen er for virksomheder med hel eller delvis industriel produktion som forretningsområde. Det drejer sig blandt andet om producenter af ind- og udvendige døre, vinduer, trapper, gulve, køkkener, spær, møbler, inventar, huse, elementer og andre varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder samt virksomheder, der udfører overfladebehandling. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Formål
Industrisektionens formål er blandt andet: 

  • at samle alle industrielle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til bygge- og boligsektoren og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
  • at virke som bindeled mellem Industrisektionens medlemmer og Dansk Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, og
  • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.

Sektionskontingent
Kontingentet består af et grundkontingent på 500 kr. pr. år og et lønsumskontingent på 0,03%.

Formand
Martin Søgaard, Idealcombi A/S

Sektionskonsulent
Frederik Waitz Søborg
fws@danskbyggeri.dk

Kontakt

Frederik Waitz Søborg
Konsulentfws@danskbyggeri.dk72160193 / 21424741Erhvervs- og brancheservice

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen i Industrisektionen bliver afholdt onsdag d. 20. marts 2018 kl. 12.00.

Se indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

 

Hjemmeside

Vi er også en del af branchefællesskabet Dansk Byggeindustri. www.danskbyggeindustri.dk