Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Murersektionen

Murersektionen omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med murer- og betonarbejder, herunder virksomheder med en naturlig tilknytning af den anførte art.

Formål
Sektionens væsentligste opgaver er:

  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretlige forhold,
  • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til murer- og betonområdets specielle forhold fx prislister/overenskomster og arbejdsmiljø,
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser og
  • at styrke det kollegiale sammenhold.

Hvad betaler Murersektionen for min virksomhed?

  • Murersektionen betaler afgiften ved svendeprøven (1570 kr. pr. elev i 2018).
  • Murersektionen betaler for alle udgifter ved sektionens lærlingekurser (dog ikke elevens løn).
  • Murersektionen yder helt eller delvist tilskud til medlemmers deltagelse på de af sektionens udbudte kurser.

Sektionskontingent
Murersektionen har fastlagt et kontingent som består af et årligt grundkontingent på 1.000 kr. pr. medlemsvirksomhed, et lønsumskontingent på 0,03% af virksomhedens lønsum samt en 10 øres betaling pr. udført svendetime i virksomheden.

Formand
Peter Andersen.

Sektionskonsulent
Jørgen Boje
job@danskbyggeri.dk

Se også...

Murersektionens egen hjemmeside

www.murersektionen.dk

Interessegrupper

Facadepudsgruppen er en interessegruppe under murersektionen. læs mere om Facadepudsgruppen

Kontakt

Jørgen Boje
Kontorchefjob@danskbyggeri.dk72160249 / 40469464Arbejdsgiversekretariat, Kontor Århus