Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyhussektionen

Nyhussektionen er for producenter af en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende byggerier.

Formål
Nyhussektionen varetager medlemmernes fælles erhvervsinteresser.

Særlige optagelseskrav
Som medlemmer i sektionen optages de medlemmer af Dansk Byggeri, der:

  • Producerer en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende.
  • Har en årsproduktion på mindst 20 enheder som nævnt ovenover,
  • Er økonomisk solide.
  • I væsentligt omfang har produceret, som under første punkt, i mindst to år.
  • Har indført det af foreningen godkendte fælles kvalitetsstyringssystem for Nyhussektionens medlemsvirksomheder.
  • Soliditetskravet anses for opfyldt, hvis der afgives tilfredsstillende revisorerklæring herom.

Optagelse som medlem sker ved en bestyrelsesbeslutning, idet optagelsesanmodning dog forinden skal tilsendes alle medlemmer, som derved får mulighed for at gøre indsigelse mod optagelsen, inden optagelsesansøgningen behandles i bestyrelsen.

Sektionskontingent
Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. I 2016 er kontingentet fastsat til 10.000 kr.

Formand
Svend Pedersen
HHM A/S, Hillerød

Sektionskonsulent
Mads P. Gede
mge@danskbyggeri.dk 

Kontakt

Mads P. Gede
Chefkonsulentmge@danskbyggeri.dk72160209 / 24600522Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt den 13. april 2018 på Hotel Koldingfjord, Kolding.