Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

No Dig-gruppen

NO DIG-gruppen er en medlemsgruppe i Rørtekniksektionen

I samarbejde med de relevante kundegrupper har NO DIG-gruppen oprettet 2 uvildige eksterne kvalitetskontroller på NO DIG-området.

I 1997 stiftedes Kontrolordning for ledningsrenovering og i 2001 Kontrolordning for styret boring og gennempresning. De 2 kontrolordninger har en fælles hjemmesideadresse: www.nodig-kontrol.dk

Begge kontrolordninger ledes af kontroludvalg, der er udpeget af kundegrupperne. Ved behandlingen af visse spørgsmål udvides hvert kontroludvalg med 2 repræsentanter for de tilsluttede firmaer under de 2 kontrolordninger.

Som medlemmer optager NO DIG-gruppen virksomheder, som i væsentlig grad beskæftiger sig med renovering eller udskiftning af rør og ledninger uden eller med begrænset forudgående opgravning, eller virksomheder der råder over metoder til opgravningsfri etablering af ledningssystemer i jord.

NO DIG-gruppens bestyrelse består af de samme 4 repræsentanter, som NO DIG-gruppen har valgt til Rørtekniksektionens bestyrelse.