Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kontrolordningerne

Kontrolordning for styret boring og gennempresning har holdt sit årsmøde 2017 den 9. marts 2017 på Munkebjerg Hotel v/Vejle.

I forbindelse med årsmødet har Karina Buus, COWI A/S, der har repræsenteret F.R.I., valgt at forlade kontroludvalget og er her blevet afløst af Hans Jørgen Jensen, ligeledes COWI A/S som ny rådgiverrepræsentant.  Kjeld Emil Olsen, TDC A/S, Tranbjerg J., der repræsenterer Dansk Ledningsejerforum, og Gunner Nielsen, Banedanmark, Fredericia, der repræsenterer Banedanmark, er begge blevet genudpeget for en ny 2 års periode.

De øvrige medlemmer af det kundeudpegede kontroludvalg er Jeff Jakobsen, tidl. Dong Energy A/S nu Dansk Gas Distribution A/S, der repræsenterer Dansk Ledningsejerforum og Kristian L. Hansen, Aarhus Vand A/S, der indtrådte i kontroludvalget i efteråret 2016, hvor han afløste Vibeke Wulf Bundesen, ligeledes Aarhus Vand A/S som repræsentant for DANVA.

Kontroludvalget fortsætter med Kjeld Emil Olsen som formand.

Til det udvidede kontroludvalg blev Chr. Rønne, Zacho-Lind A/S, Ishøj genvalgt som den ene firmarepræsentant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S. Som suppleant til dette udvalg for firmarepræsentanterne blev Kim Petersen, NCC Construction Danmark A/S genvalgt.

Kontrolordning for ledningsrenovering har holdt sit årsmøde 2017 fredag den 10. marts 2017 ligeledes på Munkebjerg Hotel.

I forbindelse med dette årsmøde blev Bjørn Nielsen, Fors A/S, Holbæk, der har repræsenteret DANVA i kontroludvalget, genudpeget for en ny 3 års periode.

De øvrige medlemmer af kontroludvalget er Per Hallager, VandCenter Syd A/S, Odense, der også repræsenterer DANVA samt Bjarke Rasmussen, Moe Rådgivende Ingeniører A/S, Vordingborg, der repræsenterer rådgivergruppen.

Da Bjørn Nielsen fra 1. juni 2017 er overgået til en ny ansættelse i en rådgivende ingeniørvirksomhed og dermed er udtrådt af kontroludvalget, har DANVA udpeget Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S som deres nye repræsentant i kontroludvalget.

Kontroludvalget har konstitueret sig ved at vælge Per Hallager til ny formand efter Bjørn Nielsen.

Til det udvidede kontroludvalg blev Peter Lystbæk, Per Aarsleff A/S, genvalgt som den ene firmarepræsentant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Dennis Aamand, Insituform A/S, der som valgt suppleant indtrådte som firmarepræsentant i dette kontroludvalg i december 2016, da Peter Weyhe forlod kontroludvalget i forbindelse med sin fratræden NCC Construction Danmark A/S. Til posten som ny suppleant for firmarepræsentanterne blev Carl Erik Hjortshøj Nielsen, NCC Danmark A/S valgt.