Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kontrolordningerne

Kontrolordning for styret boring og gennempresning har holdt sit årsmøde 2018 den 8. marts 2018 på Trinity Hotel & Konference Center v/Fredericia.

I forbindelse med årsmødet er Jeff Jakobsen, Dansk Gas Distribution A/S, der repræsenterer Dansk Ledningsejerforum og Kristian L. Hansen, Aarhus Vand A/S, der repræsenterer DANVA, begge blevet genudpeget for en ny 2 års periode. Desuden har Kommunalteknisk Chefforening udpeget Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune, Park & Vej som deres ny repræsentant i kontroludvalget. Deres post i kontroludvalget har været ledig siden årsmødet i 2016.

De øvrige medlemmer af det kundeudpegede kontroludvalg er Kjeld Emil Olsen, TDC A/S, Tranbjerg J., der også repræsenterer Dansk Ledningsejerforum, Gunner Nielsen, Banedanmark, Fredericia, der repræsenterer Banedanmark samt Ole Glavind, COWI A/S Vejle, der indtrådte i kontroludvalget i efteråret 2017 som ny rådgiverrepræsentant.

Kontroludvalget fortsætter med Kjeld Emil Olsen som formand.

Til det udvidede kontroludvalg blev Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S genvalgt som den ene firmarepræsentant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Chr. Rønne, Zacho-Lind A/S, Ishøj. Som suppleant til dette udvalg for firmarepræsentanterne blev Kim Petersen, NCC Danmark A/S genvalgt. 


Kontrolordning for ledningsrenovering har holdt sit årsmøde 2018 fredag den 9. marts 2018 ligeledes på Trinity Hotel & Konference Center v/Fredericia.

I forbindelse med dette årsmøde blev Bjarke Rasmussen, Moe Rådgivende Ingeniører A/S, Vordingborg, der repræsenterer rådgivergruppen, genudpeget for en ny 3 års periode.

De øvrige medlemmer af kontroludvalget er Per Hallager, VandCenter Syd A/S, Odense, og Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S, der begge repræsenterer DANVA.

Kenn Henrik Lange fortsætter som formand for kontroludvalget.

Til det udvidede kontroludvalg blev Dennis Aamand, Insituform A/S, nu indvalgt som den valgt suppleant. Den anden firmarepræsentant i dette udvalg er Peter Lystbæk, Per Aarsleff A/S. Til posten som ny suppleant for firmarepræsentanterne blev Kim Petersen, NCC Danmark A/S valgt.