Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

TV-inspektionsgruppen

TV-inspektionsgruppen er sammen med NO DIG-gruppen en medlemsgruppe under Rørtekniksektionen.

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) er en landsdækkende frivillig kontrolordning, hvis formål er at sikre, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører arbejde på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektionsarbejder, som udføres af de firmaer, der er tilsluttet ordningen, gennemføres i overensstemmelse med en godkendt deklaration og opfylder kontrolordningens krav til kvalitetssikring og dokumentation.

Medlemmer af TV-inspektionsgruppen

På TV-inspektionsgruppens årsmøde råder hver medlemsvirksomhed over 1 stemme. Der er adgang til at optage ekstra personmedlemmer i TV-inspektionsgruppen udover firmarepræsentanten.

TV-inspektionsgruppen har følgende medlemsvirksomheder og tilknyttede personmedlemmer.

Medlemsliste årsmøde 2018