Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Snedkersektionen

Snedkersektionen omfatter de virksomheder inden for Dansk Byggeri, der beskæftiger uddannede snedkere (bygningssnedkere, møbelsnedkere, maskinsnedkere m.m.) - uanset deres størrelse.

Formål
Sektionen vil som sine væsentligste opgaver påtage sig:

  • at arbejde for fagets uddannelsesmæssige interesser, både inden for grund- og efteruddannelse,
  • at sikre medlemmerne orientering om den tekniske udvikling inden for faget, fx om materialer, maskiner, værktøj og miljøspørgsmål,
  • at arbejde for at forbedre medlemmernes forretningsmæssige og økonomiske vilkår, fx gennem prislister, erfaringsudveksling om drift og ledelse af snedkervirksomheder og overenskomstspørgsmål,
  • at markedsføre medlemmernes produkter og ydelser over for projekterende og kunder og
  • at styrke det kollegiale forhold mellem medlemmerne gennem medlemsarrangementer med faglige emner.

Særlige optagelseskrav
Optagelse i Snedkersektionen skal godkendes af sektionsbestyrelsen.

Sektionskontingent
Kontingentet består af et årligt grundkontingent på 500 kr. samt et lønsumskontingent fra 1. januar 2008 på 0,025% af medlemsvirksomhedernes lønsum.

Generalforsamling 2019
Generalforsamling i Snedkersektionen afholdes tirsdag d. 19. marts 2019.

Formand
Snedkermester Mads Raaschou
Raaschou Inventarsnedkeri ApS

Sektionskonsulent
Frederik Waitz Søborg
fws@danskbyggeri.dk

Kontakt

Frederik Waitz Søborg
Konsulentfws@danskbyggeri.dk72160193 / 21424741Erhvervs- og brancheservice

Hjemmeside

Gå til Snedkersektionens hjemmeside


Snedkersektionen er en del af branchefællesskabet Dansk Byggeindustri.

Gå til Dansk Byggeindustris hjemmeside

Markedsføringsmateriale

Har du brug for inspiration til markedsføring af dig og din virksomhed?

Så hent lidt inspiration fra Snedkersektionen her

Arbejdsmiljø set fra egen hjelm

Se debatfilm om otte vigtige arbejdsmiljø-temaer i byggeriet her 

Filmen er skabt i samarbejde med Snedkersektionen i Dansk Byggeri og Byggegruppen i 3F.