Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tagdækningssektionen

Tagdækningssektionen er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig med tagdækning med tagpap og tagisolering. Sektionen omfatter i dag 86 tagdækningsvirksomheder.


Formål
Sektionens væsentligste opgaver er:

  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at varetage medlemmernes interesse indenfor uddannelse af såvel timelønnede som funktionærer 
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Særlige optagelseskrav
Virksomhedens ledelse og et flertal af virksomhedens tagdækkere skal i mindst tre år have beskæftiget sig med tagdækning.

Virksomheden skal som hovederhverv beskæftige sig med tagdækning.

Derudover skal det til orientering oplyses, at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer beslutning om, hvorvidt en virksomhed kan optages eller ej.

Sektionskontingent
Kontingentet andrager 1.500 kr. pr. påbegyndt 2,5 mio. kr. i arbejderlønsum - heri skal være inkluderet halvdelen af udgiften til lønarbejde udført af underentreprenører, som ikke er medlem af sektionen.
Optagelsesgebyret udgør 5.000 kr.

Udover kontingentet opkræves et bidrag til en udligningsordning for udgifter til uddannelse af tagdækkersvende. Medlemsvirksomhederne tildeles et tilskud på kr. 35.000 for hver af deres tagdækkerlærlinge, der opnår svendebrev. Forudsætningen for tilskuddet er, at lærlingen har mindre end 24 måneders brancheerfaring, når uddannelsesaftalen indgås. Udgiften til tilskuddene fordeles blandt alle medlemsvirksomhederne i forhold til arbejderlønsum jf. kontingentberegningen.

Formand
Klaus Bjerring
Icopal ApS
Klaus.bjerring@icopal.com


Sektionskonsulent
Anders Hjorth Jensen
Dansk Byggeri
aje@danskbyggeri.dk

Kontakt

Anders Hjorth Jensen
Branchechefaje@danskbyggeri.dk72160160 / 27134989Erhvervs- og brancheservice

Har du to minutter?

Tagdækningsbranchen er i fuld gang med at udvikle et teknisk hjælpemiddel til håndtering af tagpap på skrå tage og udviklerne vil gerne have input fra dig.

Læs mere her

Overenskomstudvalg

Overenskomstudvalgets arbejde er overdraget til Tagdækningssektionens medlemmer af Tidskurantsudvalget.