Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejbygningssektionen

Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-, spuns- og vandbygningsarbejder og/eller aktiviteter, som har tilknytning hertil eller kan sammenlignes hermed.

I november 2015 har Vejbygningssektionen 68 medlemsvirksomheder og én associeret virksomhed.

Vejbygningssektionen har to regionale grupper. Det er Gruppen Vest for Storebælt og Gruppen Øst for Storebælt.

Herudover har Vejbygningssektionen to faglige arbejdsgrupper, som begge er landsdækkende. Den ene er Gruppen for Fundering og Vandbygning. Den anden er Gruppen for Jernbaneentreprenører.

Formål
Vejbygningssektionen har til formål at:

  • Fremme det kollegiale sammenhold,
  • Varetage medlemmernes fælles erhvervsfaglige interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden,
  • Ajourføre medlemmernes faglige og teoretiske kunnen ved at holde konferencer og ekskursioner i såvel indland som udland,
  • Sikre og understøtte uddannelse for alle medarbejdere for løbende at højne det faglige niveau.

Årets aktiviteter omfatter for hele sektionen en ekskursion i sommerhalvåret til en destination her i landet eller i udlandet samt generalforsamling og medlemskonference i november. 

Herudover holder de to regionale grupper og Gruppen for Fundering og Vandbygning mindst ét møde om året, som ofte indledes med et besøg på en byggeplads. Gruppen for Jernbaneentreprenører mødes kvartalsvist.

Sektionskontingent
Ved optagelse i sektionen betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. eksklusiv moms. Kontingentet pr. medlemsvirksomhed er 4.500 kr. eksklusiv moms om året. I 2016 er satserne de samme som i 2015.

Formand
Projektchef
Gunnar Thomsen
Per Aarsleff A/S Anlæg, Hvidovre

Sektionskonsulent
Henrik Friis
hfr@danskbyggeri.dk