Udmeldelse af Dansk Byggeri skal ske skriftligt til Dansk Byggeris sekretariat med minimum seks måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået mindst to år efter, at medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse fra Dansk Arbejdsgiverforening eller Dansk Byggeri. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse dog ske med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, virksomheden afhændes eller ophører.

Du kan læse mere om reglerne om udmeldelse i Dansk Byggeris vedtægter § 6.

Hent vedtægterne her

Loading...
Scroll til top af siden