Udmeldelse

Udmeldelse af Dansk Byggeri skal ske skriftligt til Dansk Byggeris sekretariat med minimum seks måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået mindst to år efter, at medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse fra Dansk Arbejdsgiverforening eller Dansk Byggeri. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse dog ske med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, virksomheden afhændes eller ophører.

Du kan læse mere om reglerne om udmeldelse i Dansk Byggeris vedtægter § 6.

Hent vedtægterne her

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.