Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriet tjener valuta hjem til Danmark

En gang hed det sig, at byggeriet var et typisk hjemmemarkedserhverv. Det er ikke længere rigtigt. I dag er bygge- og anlægsbranchen vokset til et betydeligt eksporterhverv for såvel varer som tjenester

Af Mogens Hjelm, moh@danskbyggeri.dk

Byggeri og anlæg er i dag Danmarks tredjestørste eksporthverv. 6,7 procent af den samlede danske eksport, svarende til 69 milliarder kroner, har bygge- og anlægsbranchens label på sig, når varer og tjenester lander på især det europæiske marked.

Og det er ifølge international chef i Dansk Byggeri, Henriette Thuen, en rigtig positiv udvikling for erhvervet og for dansk økonomi. Og hun peger på, at vi bør lægge os i selen for at hente mere hjem i de kommende år.

- Vi må, som et lille land, være ekstra vågne i forhold til at få afsat vores produkter og ydelser til verden omkring os. Mere end halvdelen af vores BNP stammer fra eksport, som derfor har stor betydning for velstand og velfærd i Danmark, fortæller Henriette Thuen og tilføjer:

- Vi er dybt afhængige af samhandel, hvis vi fortsat vil være et velfærdssamfund, og danske virksomheder og dansk økonomi er afhængig af åbne grænser og afbalancerede handelsaftaler

- Der bør på den lange bane være potentiale til meget mere. Her og nu afspejler eksporttallene dog den lidt træge måde, som den danske økonomi er kommet ud af krisen på. Vi er simpelthen blevet hængende lidt længere i den økonomiske nedtur end vores naboer som Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, siger Henriette Thuen.

Dansk Byggeri: Eksportens og importens andel i udvalgte landes BNP i procent
For Danmarks vedkommende er samhandel af stor betydning for BNP. Eksporten bidrager således med mere end halvdelen af vores BNP

Den tredjestørste eksportbranche
Den samlede danske vare- og tjenesteeksport er steget i fem ud af seks år i perioden 2010 til 2016. I 2016 solgte vi tjenesteydelser til udlandet for 395 milliarder kroner og varer for 634 milliarder kroner – altså til sammen eksport på den gode side af 1.000 milliarder kroner. I dette regnestykke er bygge- og anlægsbranchens andel henholdsvis 32 og 37 milliarder kroner.

Dansk Byggeri: Vare- og tjenesteeksport - Eksportanalyse 2017

- Det er tal, som er med til at cementere, at byggeri og anlæg i dag er det tredjestørste eksporterhverv. I forhold til vareeksport er det kun landbruget og medicinalbranchen, som sælger mere end byggeriet, og når det handler om tjenester, er tredjepladsen sikret efter transporterhvervet og rejsebranchen. 

Bygge- og anlægsbranchen er således, og formodentlig overraskende for mange, en større eksportør af varer end den ellers så feterede mode- og tekstilbranche eller energisektoren.

Dansk Byggeri: Vareeksport for udvalgte brancher, løbende priser. Eksportanalayse 2017

Dansk Byggeri: tjenesteeksport for udvalgte brancher, eksportanalyse 2017

Europa er vigtigst
Det er vores nabolande og vores EU-partnere, der som følge af EUs indre marked for udveksling af varer og tjenester tegner sig for hoveparten af den danske eksport. Hele 73 procent af vores eksport af tjenesteydelser afsættes i EU, og vores vareeksport følger efter med 69 procent.

- Det betyder også, at vi som et stort brancheområde behøver at være mere opmærksomme på disse nærmarkeder end andre brancher, fordi det indre marked har en relativ stor betydning for bygge- og anlægsbranchen, siger Henriette Thuen.

Eksporten af bygge- og anlægsbranchens tjenester udgør 8 procent af den samlede tjenesteeksport. Den er steget ganske betydeligt. I 2010 solgte bygge- og anlægsbranchens tjenesteydelser for cirka 17 milliarder kroner, og det steg til knap 32 milliarder kroner i 2016 – en stigning på 88 procent. 

- Den voldsomme stigning skyldes ifølge Danmarks Statistik, at eksporten til Tyskland og Storbritannien i 2015 blev stimuleret af en række store nøglefærdige projekter, som har strakt sig ind i 2016. Det kan således blive vanskeligt at fastholde denne tjenesteeksport, mener Henriette Thuen.

Dansk Byggeir: Udviklingen i eksporten af bygge- og anlægstjenester - Eksportanalyse 2017
Store nøglefærdige projekter har løftet tjeneste-eksporten til Storbritannien og Tyskland ekstraordinært i 2015 og frem

Byggevarer til nærmarkeder 
Til gengæld er udsigterne mere stabile på vareområdet. Den danske eksport af byggevarer var i 2016 på 37 milliarder kroner. Heraf aftog EU-lande for 26 milliarder kroner danske byggevarer. Men ser vi ud over Europa, så aftog de to største økonomier, USA og Kina, danske varer for knap 2,8 milliarder kroner, hvilket svarer til en samlet andel af den danske byggevareeksport på 7,4 procent. 

Dansk Byggeri: Udviklingen i den samlede vareeksport, eksportanalyse 2017

Dansk Byggeri: Udviklingen i den samlede B&A-vareeksport - eksportanalyse 2017

- Den samlede vareeksport fra Danmark til USA og Kina var på knap 13 procent. Det understreger, at byggevarer endnu ikke så let som andre produkter, fx diverse industri- og tekstilvarer, lader sig transportere kloden rundt. Og det understreger igen det europæiske markeds relativt store betydning for bygge- og anlægsbranchen, pointerer Henriette Thuen. 

Læs Eksportanalysen maj 2017 her

Kontakt

Henriette Thuen
Afdelingschefhtu@danskbyggeri.dk72160283 / 40984130International afdeling

Barometer som PDF