Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PRESSEN I DAG 16. februar 2016

Økonomer jubler over Hjorts skrottede boliggaranti

Det vækker begejstring blandt økonomer, at finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) ikke længere er klippefast på, at ejendomsværdiskatten skal fryses fast til 2025 i stedet for 2020. Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, bakker op. - Det er særdeles positivt, hvis nogle af de store politiske partier i denne valgperiode har modet til gradvis at klatre lidt ned fra træet i den meget fastlåste og tabubelagte debat om indretning af boligbeskatningen efter 2020," siger han. – Børsen side 7, Peter Søndergaard (160216).

Tagboliger er en totaløkonomisk gevinst

Etablering af tagboliger i ældre ejendomme kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i Danmarks største byer. Hos Krydsrum Arkitekter og rådgivningsvirksomheden e+, mærker man en øget interesse for etablering af tagboliger. Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, har også kigget på eksempler på forskellige tagprojekter, og det ser ifølge ham fornuftigt ud. - Når man laver tagboliger, får man også typisk en bedre energimærkning på hele ejendommen, siger han. – Jyllands-Posten side 12, Mette Wallach, jv.dk, finans.dk (160216).

Byggevirksomheder spår om fremgang trods uro på aktiemarkeder

Finanskrisen er fortid, svarer en række virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen i en rundspørge foretaget af Danske Byggecentre som optakt til messen Byggeri '16. Dansk Byggeri bakker op om denne antagelse. - Vi har set en pæn vækst i 2014 og 2015, men vi tror, at væksten fremadrettet bliver lidt mere moderat, fordi de offentlige investeringer bliver droslet ned. Træerne vokser ikke ind i himlen, men vi taler ikke krise længere, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. – finans.dk, folketidende.dk (150216).

NCC uddanner flygtninge til byggeprojekter

NCC går nye veje for at få flygtninge, der gerne vil i arbejde i byggeindustrien, hurtigt ud i job på store byggeprojekter, som er undervejs i København i øjeblikket. Sammen med Dansk Flygtningehjælp har koncernen etableret en jobskole for flygtninge, som særligt motiverede for at arbejde i byggeindustrien. Medio marts begynder det første hold på 15 flygtninge. – Berlingske Tidende side 6, Vibeke Lyngklip Svansø (160216).

Byggeriet vokser på hjemmemarkedet

Facit for bygge- og anlægsbranchen er en omsætning på 218,1 mia. kr. Procentvis er der tale om en moderat vækst på 4,2 % i forhold til 2014. Det er en lavere vækstrate end tidligere forventet, men det ændrer ikke på, at 2015 har været et ganske godt år for byggeriet. - Nedjusteringen i byggeriets omsætningsvækst ændrer ikke på, at 2015 har været et godt år for byggeriet, også selv om der fortsat er langt til fordums styrke og endnu længere til overophednings - og bobletendenser, siger cheføkonom I Dansk Byggeri. Bo Sandberg. - building-supply.dk (150216).

Miljøsanering: Rodet nedrivningsbranche skal selv tage ansvar

Priserne på nedrivning er presset så hårdt i bund, at miljøsanering har udviklet sig til lidt af en hovedpine for enten bygherrerne eller de etablerede nedrivningsvirksomheder. Ifølge direktør i Søndergaard Nedrivning A/S, Mads Søndergaard, udgør miljøsanering typisk halvdelen af den pris, Søndergaard Nedrivning giver på en opgave. Bekendtgørelsen ligger lige nu hos Miljøstyrelsen, som har lovet, at der kommer en udmelding i løbet af den første halvdel af 2016. Herefter kan det i princippet gå stærkt, vurderer konsulent for Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling. – Licitationen side 8, Stefan Buur Hansen (160216).

Svendebrev og internet i hele landet

Med aftalen om "Vækst og udvikling i hele Danmark" rykker betingelserne for at drive virksomhed og bo i yderområderne et skridt i den rigtige retning. Frem mod 2020 indeholder aftalen blandt andet 153 mio. kr., der er afsat til en styrkelse af erhvervsudvikling i yderområderne, 366 mio. kr. til tiltag der kan forbedre mobiliteten i arbejdskraften og 200 mio. kr. til bredbånd uden for byerne. - I 2016 bør det være indlysende, at man ikke kan drive sin virksomhed optimalt, hvis man skal gøre det i en osteklokke, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen. – byg-tek.dk, dagensbyggeri.dk (150216).

Udvikler omdanner Valby for 5. mia. kr

Byggeudvikleren FB Gruppen og pensionsselskabet PKA har købt det gamle Grønttorvet i Valby i København, som til gengæld flytter til Høje-Taastrup. Dermed bliver bydelen "Ny Valby" med 2.000 lejligheder, byhuse og egen parkering realitet. FB Gruppen anslår, at det samlede byggeri får en værdi på godt 5 mia. kr. Det giver ifølge Dansk Byggeri en jobeffekt på 5.200 mandeår svarende til, at 1.000 - 1.300 håndværkere, rådgivere og eksempelvis ansatte hos underleverandører konstant er beskæftiget gennem de fire-fem år, byggefasen ventes at vare. – Licitationen side 2, Kim Basse (160216). byensejendom.dk, byggecentrum.dk, byggeri.dk, pka.dk (150216)

Lærlinge finder praktikpladser

I perioden januar til og med november sidste år var der 124 elever fra den lokale erhvervsskole Celf, som fik en praktikplads, mens der var tale om 78 i samme periode i 2014 - en fremgang på 59 %. - Der er flere virksomheder i lokalområdet, som har fået gode ordrer bl.a. ved Nykøbing Sygehus. For der er ingen tvivl om, at vi i bygge- og anlægsbranchen meget gerne vil være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft, men det kræver opgaver i ordrebogen, da arbejde er forudsætningen for, at vi kan lære lærlingene noget, siger formand for Dansk Byggeri Lolland-Falster, Steen Koch Rasmussen. – Licitationen side 4 (160216). bygtek.dk (150216).

Slip for dyr varmeregning

Varmeforbruget er klart den største synder, ifølge Dansk Byggeris Energianalyse 2015, når det kommer til energiforbruget hos de danske boligejere. Og derfor er der mange penge at spare på varmeregningen ved at investere i energirenoveringer. - Energirenoveringer som sænker varmeforbruget kan være alt lige fra efterisolering af hulmure, indervægge og ydervægge til udskiftning af gamle vinduer. Alt sammen noget, der kan mærkes på energiforbruget i boligen og derfor også på varmeregningen, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. - Næstved-Bladet side 10 (150216).

 

"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.