Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PRESSEN I DAG 24. februar 2016

Verden kalder på LO og DA

Budskabet fra nyankomne flygtninge til politikerne og danskerne er tydeligt: Vi er parate til at træde ind på det danske arbejdsmarked til en løn, der ligger under mindstelønnen. Det er meldingen fra 70 % af de 344 flygtninge, der har deltaget i en stor undersøgelse af flygtninges ønsker og forventninger til det danske arbejdsmarked. De nyankomne flygtninge sender med deres massive ja til indslusningsløn et klart signal til LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om, at de er parate til at påtage sig et ansvar. Et flertal af underorganisationer under DA, heriblandt Dansk Byggeri og Horesta, har presset på for at få det med ved trepartsforhandlingerne.

– Børsen side 17, Troels Beha, børsen.dk (240216).

Få den handlingsplan sat i gang

I maj 2014 lancerede den daværende regering "Strategi for energirenovering af bygninger". Strategiplanen har siden lanceringen levet et stille og ret ubemærket liv, hvilket Dansk Byggeri mener, er ærgerligt, da strategiplanens 21 initiativer var tiltænkt at skulle reducere energiforbruget i bygninger med 35 % frem mod 2050. - Ikke uden grund var der i såvel bygge- som energibranchen skabt forventninger om, at strategiplanen ville blive fulgt op af en handlingsplan. Denne handlingsplan er imidlertid aldrig kommet. Strategier uden handlingsplaner har sjældent vist sig at have effekter. Det er også resultatet af Strategi for energirenovering af bygninger. Der er sket ganske lidt, men det kan der laves om på, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– dagensbyggeri.dk, bygtek.dk, byensejendom.dk (230216).

Udflytningen af statslige arbejdspladser stiger i pris

Udflytningen af knap 4.000 statslige arbejdspladser vil samlet set koste en mia. kr. Det slog regeringen fast i går, da finansminister, Claus Hjort Frederiksen, og erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, gav en status på udflytningsplanerne. Regeringen har foreløbig afsat 400 mio. kr. på finansloven for 2016 til udflytningen, men det er langt fra nok til finansieringen. Erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, vurderer at udflytningen på den korte bane godt kan give lidt ekstra aktivitet til byggebranchen. -De bygninger som de forskellige styrelser skal flytte til skal være tidssvarende, nogle skal måske opgraderes. Det kan godt skabe lidt dynamik lokalt. Desuden vil der forhåbentligt blive skabt en øget aktivitet i de områder, hvor der skal flyttes arbejdspladser hen, så områderne samlet set vil opleve vækst, siger han.

– licitationen.dk, Licitationen side 7, Liv Arnth Jørgensen (240216).

Det skader Koldings troværdighed

Når det borgerlige flertal i Koldings byråd nu pludselig annullerer udbuddet af opgaven med at holde kommunens veje rene, skader det kommunens troværdighed. Sådan lyder det fra Dansk Byggeri, hvor konsulent i erhvervspolitisk afdeling, Morten Kamp Thomsen, har fulgt debatten om udbuddet. - Når kommunen pludselig vender på en tallerken, skader det Koldings troværdighed. Vores medlemmer bruger mange penge og lang tid på at forberede udbud, og når kommunen vender om, påvirker det for eksempel, hvor mange firmaer der vil byde ind næste gang, Kolding Kommune sender noget i udbud. Og det er i den grad noget, der vil blive talt om i virksomhederne, siger Morten Kamp Thomsen.

– jv.dk (230216), JydskeVestkysten Kolding, JydskeVestkysten Billund (240216).

Stort genbrugspotentiale i tomme huse

Tomme og faldefærdige huse er sjældent pæne at kigge på, og de kan være med til at skræmme nye købere væk fra et område. Nogle gange er der bedst at rive disse huse ned, og det har regeringen sat flere penge af til for nylig, men det skal gøres med omtanke, minder Danske Byggematerialer om. - Der er tonsvis af materialer i de forladte huse, som kan bruges igen i nye huse. Mursten, ledninger, rør og flere andre ting kan potentielt gøre gavn i nybyggeri eller renoveringer - enten som genbrugsmaterialer eller eksempelvis nedsmeltet til genanvendelse - og det er en ressource, vi ikke må lade os glide af hænde, siger direktør for Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri, Jette Snoer.

– Egtved Posten (230216).

Ny brancherundspørge: Klima- og energiløsninger vil drive fremtidens byggeri

Bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde for den danske byggebranche. Det mener i hvert fald ni ud af ti fagfolk, som anser, at klimaløsninger og energirenovering skal være med til at drive byggeriet i en positiv retning, viser en rundspørge foretaget af Brancheforeningen Danske Byggecentre i anledning af BYGGERI-16. Undersøgelsen er fortaget i forbindelse med fagmessen BYGGERI-16. Svarene er indsamlet i perioden 20. januar til 12. februar blandt medlemmer af Dansk Byggeri, Danske Byggecentre, Dansk Håndværk samt udstillere på BYGGERI-16 og besøgende byggefagfolk fra BYGGERI-messen i 2014.

– wood-supply.dk, mestertidende.dk, building-supply.dk, Ugeavisen MidtSyd, hfb.dk (230216).

Bagmandspolitiet dropper sigtelser mod stilladsfirmaer

Fem virksomheder i stilladsbranchen, alle medlemmer af Stilladssektionen under Dansk Byggeri, og flere af dem i bestyrelsen i Stilladssektionen, har modtaget et brev fra Statsadvokaten om, at efterforskningen i sagen om påstået kartelvirksomhed blandt de fem virksomheder, nu indstilles.

– idag.dk (230216).

Boligbyggeri på laveste niveau siden 1945

På trods af stigende boligpriser i de større byer, er byggeriet af nye boliger på et rekordlavt niveau. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2015 blev påbegyndt byggeri af blot 8660 nye boliger. Det er det laveste antal siden 1945. Også byggeriets erhvervsorganisation, Dansk Byggeri, kan mærke afmatningen: - Vi er nået ned på et rigtig lavt niveau. Det har været katastrofalt lavt, siger chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen.

– finanswatch.dk, ejendomsforeningen.dk (230216).

Brandvarme fynske smede: Stadig færre ledige

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at jobskabelsen boomer i Danmark, og på Fyn kan de tre Metalafdelinger kun bekræfte udviklingen. I 2015 kom der i alt 42.000 flere lønmodtagere i job, og siden bundniveauet i foråret 2013 er der nu skabt 88.500 job, oplyser Dansk Byggeri. Hos Metal på landsplan glæder man sig over udviklingen, som ikke kun finder sted blandt smedene på Fyn.

– Fyens Stiftstidende (230216).

Boligselskab i Aarhus høster stordriftsfordele

Inspektørerne for en række afdelinger under Boligkontoret Århus havde egentlig allerede planlagt renoveringer af de mange afdelingers kloaknet inden for samme år. Men boligselskabet valgte i stedet at droppe vanetænkningen og udbød 11 afdelingers kloakfornyelse i en samlet rammeaftale. Aarsleff har vundet udbuddet og netop igangsat arbejdet i den første afdeling. Derudover er ledningsnettet under de forskellige afdelinger mellem 40-60 år gamle. Aarsleff Rørteknik har derfor gennem de senere år med udgangspunkt i tv-inspektioner løbende udarbejdet fornyelsesplaner for langt den overvejende del af afdelingerne. Tv-inspektionen udføres efter standarder i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) under Dansk Byggeri.

– dagensbyggeri.dk (230216).

Hovedstadskommuner sender regning på 1.600.000.000 kr.

De lokale virksomheder i hovedstadsområdet kan i år se frem en samlet regning på 1,6 mia. kr. i dækningsafgift. Det koster ekstra at drive virksomhed i hovedstadsområdet. Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme, som kommunerne selv bestemmer, om de vil opkræve eller ej. Det koster ifølge en ny opgørelse fra Dansk Byggeri virksomhederne i hovedstadsområdet 1,6 mia. kr. om året. En skat, som de fleste kommuner i Jylland ikke kunne drømme om at opkræve.

– Brønshøj Husum Avis (230216).

Kommuner kan spare over en halv milliard på at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for park og vej

Kommuner kan år efter år spare adskillige millioner ved at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for vej- og parkområdet. Dansk Byggeri estimerer således, at danske kommuner samlet set kan spare 550 mio. kr. årligt på området. Tilmed bekræfter en undersøgelse fra Megafon, at der faktisk ikke er så stor modstand i befolkningen imod, at private løser opgaver inden for vej og park målt i forhold til privat opgaveløsning på andre områder, såsom institutioner og skoler.

– ktc.dk (230216).

Fugegruppen vil vokse med typehusbranchen

Med typehusbranchen som løftestang er Fugegruppen i Børkop vokset fra 25 til 60 medarbejdere på blot halvandet år. Indehaver Kenneth Ryberg vurderer, at firmaet sidder på op mod halvdelen af markedet for fugning af typehuse, og med de store producenters optimistiske syn på 2016 peger alt i retning af, at Fugegruppens vækst fortsætter. Derfor har Fugegruppen ansat en udviklingskonsulent, som netop gået i gang med at implementere nye it-systemer, der skal understøtte administrationen og de udførende i dagligdagen. Det var Dansk Byggeris it-messe i starten af 2015, der blev startskuddet til firmaets digitalisering, og med opbakning fra en lokal investor er planen nu sat på skinner.

– building-supply.dk (230216).

Med frosten kommer rotterne

Det er ikke kun mennesker, der helst vil være inden døre, når temperaturen falder udenfor. Når kulden kommer, så rykker rotterne også ind på lofter eller i kældre -typisk via gamle kloakrør. Derfor er det vigtigt, at husejere sørger for at vedligeholde kloakkerne, skriver Dansk Byggeri. - Det er en simpel måde at sikre, at kloakrørene ikke inviterer ubudne gæster ind. Og det er jo ikke kun materiel skade og risiko for nedsivning af spildevand i grundvandet, som rotterne er årsag til. De er også smittebærere af fx salmonella og Weils sygdom, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Mikael Mortensen.

- Gladsaxe Bladet, Skærbæk Avis, Tørring Folkeblad, Ugeavisen Tistrup-Ølgod, Ugeavisen MidtSyd, Elbo Bladet (230216)./cvi