Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PRESSEN I DAG 25. februar 2016

Debat: Anlægsentreprenører: Giv grønt lys til Femern

Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører, Niels Nielsen, skriver i et debatindlæg, at bygherren og entreprenørkonsortierne for Femernforbindelsen er efter en mere end tre års lang udbuds- og dialogfase kommet frem til priser og tidsplaner, der i høj grad gør Femernforbindelsen realiserbar. En god og lang planlægningsfase og parathed hos entreprenørernes dygtige ingeniører skal medvirke til at Femernforbindelsen står færdig så hurtigt som muligt til gavn for Danmarks udvikling og økonomi.

Femern A/S er klar, entreprenørerne er klar og Lolland og Falster er klar. Giv Femern A/S lov til at skrive kontrakterne under snarest, så man ikke risikerer, at tilbuddene udløber.

– altinget.dk (250216).

Organisation: Bevar udbud

Hos Dansk Byggeri afviser man blankt borgmester Jørn Pedersens påstand om, at udbud, hvor en kommunes egne medarbejdere og private firmaer byder ind på en opgave på samme tid, er en ufarbar vej. Erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Morten Kamp Thomsen, undrer sig over, at en Venstre-borgmester taler imod udbud, hvor både kommunalt ansatte og private firmaer kan byde ind. - Vi er uenige i, at man skal afholde sig fra det. Men en kommune som Kolding kan derimod forsøge at lære af forløbet i denne sag, siger han.

– licitationen.dk, jv.dk, JydskeVestkysten Billund, JydskeVestkysten Haderslev, JydskeVestkysten Kolding, JydskeVestkysten Vejen, Fredericia Dagblad, Licitationen side 11 (250216).

Debat: Pinagtigt udbudsshow i Kolding

Erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Morten Kamp Thomsen, skriver i et debatindlæg, at det ikke er roser, som erhvervslivet i Koldingområdet har bedt ham om at viderebringe til Kolding Kommune. Virksomheden HedeDanmark blev tildelt en opgave, fordi deres tilbud bedst matchede kravene i udbudsmaterialet. Nu har byrådet frataget dem opgaven og givet den til den kommunale vej-og parkafdeling med argumentet om, at de var billigst. Der er reelt ikke er nogen, der ved, om kommunen er billigst. I Dansk Byggeri har vi netop vundet en sag over Aabenraa Kommune, fordi de havde regnet forkert og derfor var i stand til at underbyde markedet. Dansk Byggeri vil trække Kolding Kommunes dispositioner frem i lyset, så vi alle kan blive klogere.

Virksomheder sætter nu tæring efter næring

Danske virksomheder er ved at få ryddet op i forretningerne. Det mener Dansk Byggeri, efter at nye tal fra Danske Revisorer for femte år i træk viser, at færre virksomheder inden for bygge og anlæg har røde tal på bundlinjen. Størstedelen af de virksomheder, der kører med underskud, er mindre virksomheder, mens større virksomheder generelt klarer sig væsentligt bedre. Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, siger, at der er blevet ryddet op, også på den hårde måde. Men vi ser stadig områder, der er aktivitetsmæssigt udfordret.

- Licitationen side 1 Kim Basse (250216).

Leder: Kom nu i gang!

Strategier uden handlingsplaner har sjældent vist sig at have effekter. Så klart udtrykker direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, sig om det politiske nøleri, når det gælder om at få sat gang i energirenovering af bygninger. Og når man tager i betragtning, at det faktisk med de konkrete forslag er muligt at reducere energiforbruget i bygninger med op mod 50 %. frem mod 2050, så virker det da også besynderligt, at politikerne tilsyneladende slet ikke kan tage sig sammen til at få sat en handlingsplan på skinner.

– licitationen.dk, Licitationen side 2 Klaus Tøttrup (250216).

Kommunalt sjusk koster dyrt

Bygnings- og Boligregisteret, BBR, har mange fejl. Ansvaret ligger især hos kommunerne, der sjusker med indberetningerne, og en af konsekvenserne er, at Danmark navigerer efter forkerte statistikker. Det kan ifølge Dansk Byggeri koste dyrt. Dansk Byggeri undrer sig over, at der ikke er blevet taget hånd om problemet ude i kommunerne og på Christiansborg. - Skats mange fejl i for eksempel ejendomsvurderingerne tager vi meget alvorligt, og vi burde tage kommunernes fejlagtige indberetninger til BBR mindst lige så alvorlige, når man ser på, hvilke konsekvenser det har, siger chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen.

– byensejendom.dk, byggeri.dk, bygtek.dk , dagensbyggeri.dk (240216).

Dansk Byggeri: Ud af krisen i moderat tempo

Krisen er ovre, men Dansk Byggeri forventer ikke at væksten kommer til at buldre afsted. Dansk Byggeris Konjunkturanalyse 2016 konkluderer, at vi generelt skal omstille os til en vækst i et noget mere moderat tempo og være glade for det. Chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen, udtaler, at byggeaktiviteten afhænger af temperaturen i samfundsøkonomien, og vi kan nu se et afgørende vendepunkt for byggeaktiviteten. - Vi nåede i 2015 op på en beskæftigelse på 155.000 for året som helhed, og nærmer os dermed de 160.000, som vi kalder normalen for beskæftigelsen i byggeriet, siger han. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen vil stige yderligere 2.000 i 2016 og med 3.000 i 2017.

– byensejendom.dk, bygtek.dk, dagensbyggeri.dk, finans.dk Camilla Bergsagel Nielsen(240216)., Licitationen side 4 (250216).

Få den handlingsplan sat i gang

I maj 2014 lancerede den daværende regering "Strategi for energirenovering af bygninger". Strategiplanen har siden lanceringen levet et stille og ret ubemærket liv, hvilket Dansk Byggeri mener, er ærgerligt, da strategiplanens 21 initiativer var tiltænkt at skulle reducere energiforbruget i bygninger med 35 % frem mod 2050. - Ikke uden grund var der i såvel bygge- som energibranchen skabt forventninger om, at strategiplanen ville blive fulgt op af en handlingsplan. Strategier uden handlingsplaner har sjældent vist sig at have effekter. Det er også resultatet af Strategi for energirenovering af bygninger. Der er sket ganske lidt, men det kan der laves om på, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– byggecentrum.dk, byggeri.dk (240216).

Nabolande giver Danmark økonomisk baghjul

Siden 2008 og frem til i år er Sveriges økonomi vokset med 14 %, Tysklands økonomi er vokset med 8 %, mens Danmarks økonomi kun er vokset med 1 %. Med andre ord: Danmark er ikke rigtig kommet op i gear efter krisen, mens vores naboer kører afsted med høj fart i tredje og femte gear. - Det illustrerer jo meget tydeligt, hvilke muligheder det giver, hvis man lykkes med at føre en politik, som sparker gang i væksten. Så når politikerne udskyder udbygningen af vores motorveje, letbaner, Storstrømsbroen osv. bør de huske på konsekvenserne af, at vi tidligere har sparet os fattige. Det har vi ikke råd til at gøre igen, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

– byggeplads.dk, byggeri.dk, TV 2 News Business 9.45 (240216).

Fugegruppen vil vokse med typehusbranchen

Med typehusbranchen som løftestang er Fugegruppen i Børkop vokset fra 25 til 60 medarbejdere på blot halvandet år. Indehaver Kenneth Ryberg vurderer, at firmaet sidder på op mod halvdelen af markedet for fugning af typehuse, og med de store producenters optimistiske syn på 2016 peger alt i retning af, at Fugegruppens vækst fortsætter. Derfor har Fugegruppen ansat en udviklingskonsulent, som netop gået i gang med at implementere nye it-systemer, der skal understøtte administrationen og de udførende i dagligdagen. Det var Dansk Byggeris it-messe i starten af 2015, der blev startskuddet til firmaets digitalisering, og med opbakning fra en lokal investor er planen nu sat på skinner.

– licitationen.dk, Licitationen side 5 Rasmus Gregersen (250216).

Med frosten kommer rotterne

Det er ikke kun mennesker, der helst vil være inden døre, når temperaturen falder udenfor. Når kulden kommer, så rykker rotterne også ind på lofter eller i kældre -typisk via gamle kloakrør. Derfor er det vigtigt, at husejere sørger for at vedligeholde kloakkerne, skriver Dansk Byggeri. - Det er en simpel måde at sikre, at kloakrørene ikke inviterer ubudne gæster ind. Og det er jo ikke kun materiel skade og risiko for nedsivning af spildevand i grundvandet, som rotterne er årsag til. De er også smittebærere af fx salmonella og Weils sygdom, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Mikael Mortensen.

– Landsbyerne side 11 (230216). /NHE