Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PRESSEN I DAG 8. marts 2016

Færre rigtige praktikpladser til unge - især håndværkere ramt

Antallet af indgåede praktikaftaler stiger så småt, men der bliver stadig flere korte uddannelsesaftaler i stedet for aftaler, der giver den fulde uddannelse. Der blev oprettet lidt flere praktikpladser i 2015 end i 2014. Der blev oprettet 44.200 praktikpladser i 2015 - eller 300 flere end året før. Det er den positive nyhed i en opgørelse, som hovedorganisationen LO har lavet på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet. Uddannelseschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl, forklarer at det kan være svært at tegne sig for en elev i 4 år, hvis man ikke rigtig ved, hvor meget der er at lave. Der var mange firmaer, som stod med elever og ingen ordrer, da krisen begyndte. Her er de korte aftaler er et supergodt alternativ, siger hun.

– Politiken side 11 Thomas Flensburg (080316).

Faglært arbejdskraft til Nordsjællandsk byggeri

Flere unge skal i fremtiden vælge en byggefaglig erhvervsuddannelse. Og de elever i Helsingør Kommune, som gør det, skal være sikret en læreplads i en virksomhed. Sådan lyder målsætningen i en ny partnerskabsaftale, som tirsdag den 8. marts bliver underskrevet af repræsentanter for Dansk Byggeri Nordsjælland, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune. Formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen, udtaler, at vi skal gøre alt for at få flere til at søge de byggefaglige erhvervsuddannelser. Vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte i byggebranchen om få år.

– byggeri.dk, bygtek.dk (070316) mestertidende.dk, Frederiksborg Amts Avis, Licitationen side 2 (080316).

LO kræver mere barsel til håndværkerfædre

Mekanikere, snedkere og industriarbejdere tager i gennemsnit kun 24 dage hjemme med bleskift og sutteflaske, når de får et lille barn. Til sammenligning tager akademikerfædre i gennemsnit 46 dages barsels- og forældreorlov. Men den skævhed skal der laves om på, mener LO-næstformand Nanna Højlund, der er ansvarlig for ligestillingspolitikken i LO. Når regeringen og arbejdsmarkedets parter i løbet af kort tid ventes at lande en såkaldt trepartsaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, mener Nanna Højlund, at der skal et nyt emne på bordet. Trepartsforhandlingerne skal være en løbende proces, der skal tage alle mulige relevante udfordringer på arbejdsmarkedet op, heriblandt familiepolitik.

– finans.dk (080316).

Femern-ja kan sætte lavine af anlægsprojekter for milliarder i gang

Adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, glæder sig over den politiske opbakning til etableringen af en Femern-forbindelse. Han opfordrer nu til at få sat gang i såvel de danske landanlæg. - Det er uhyre vigtigt, at entreprenørerne, som har strakt sig langt i en nylig genforhandling af den priserne, nu får øget sikkerhed for deres investering i dette store projekt. En frisk finansiel analyse har vist, at projektet nu hviler på et solidt grundlag med en buffer, der giver en stor tryghed. Derfor skal dette arbejde ikke tabes på gulvet, og det handler nu om at få sat projektet i fremadgående gear på så mange områder som muligt, siger han.

– byensejendom.dk, dagensbyggeri.dk (070316).

Engelsk udfordrer sikkerheden på byggepladserne

Taler håndværkerne engelsk på byggepladsen, kan der være ekstra udfordringer i forhold til sikkerheden. Det konkluderer en ny norsk undersøgelse, som TNS Gallup har foretaget for Språkrådet, den norske pendant til Dansk Sprognævn. Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, anerkender, at der kan være sproglige udfordringer på byggepladser. - Selvfølgelig er der en sproglig barriere, man skal tage højde for, men der er også mange kulturelle forskelle. Derfor er det vigtigt at gøre det klart fra starten af, hvordan man gebærder sig på byggepladsen. Man kan ikke forvente, at medarbejdere fra fire forskellige lande har den samme sikkerhedsstandard. Vi får flere og flere sprog ind på byggepladserne, så det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til.

– finans.dk Camilla Bergsagel Nielsen (070316).

Eksporten af byggevarer skuffer

Den samlede danske byggevareeksport er i 2015 faldet med 3,3 % til 38,6 mia. kr. mod knap 40 mia. kr.i 2014. Branchedirektør i Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri, Jette Snoer, ser bekymret på tallene. - Ud fra hvordan udviklingen i landene omkring os har været, så har det ikke været forventningen, at der ville ske det fald, der er sket, siger hun. Omvendt har vinduesproducenterne oplevet en stigning i eksporten grundet stor renoveringsaktivitet i landet. Mens 2015 ikke har været det bedste år for dansk byggevareeksport, er der en smule lys forude. De danske nærmarkeder viser nemlig i friske prognoser for 2016 positive takter i de indberetninger, der foreløbig er kommet fra landene.

– licitationen.dk, Licitationen side 3 Jane Schmidt Klausen (080316).

PSO-afgift skadelig for byggesektoren

De øgede udgifter for både boligejere og virksomhederne - i form af eksempelvis bidragssatser på realkreditlån og den af mange forhadte PSO-afgift - rammer ikke mindst byggesektoren hårdt. Erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, udtaler, at afgifter af forskellig karakter påvirker erhvervslivets konkurrenceevne og til at handle markedsmæssigt korrekt. PSO-afgiften er en del af et større kompleks, der skal finansiere den grønne omstilling, som vi i Dansk Byggeri er tilhængere af. Men når det er sagt, er der nogle uheldige følgevirkninger af, at danske virksomheder er pålagt en afgift, der stiger, når el-prisen falder. Det betyder, at de virksomheder i udlandet, som vi konkurrerer med, og som opnår forbedrede vilkår, når energiprisen falder, påfører danske virksomheder en konkurrenceulempe. Det er nu af et omfang, så det er skadeligt. Derfor er det tvingende nødvendigt at indrette finansieringen af den grønne omstilling på en anden måde end PSO-afgiften, siger han.

– dagensbyggeri.dk (070316).

Aktører genkender ikke kritik af Energisparerådet

Flere aktører kritiserer nu regeringens beslutning om at nedlægge Energisparerådet. Ifølge ministeren har rådet ikke ”levet tilstrækkeligt op til sit formål” om rådgivning af ministeren og Energistyrelsen. Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, antager i høringssvaret, at det er politisk begrundet snarere end begrundet i rådets virke. - Dansk Byggeri har oplevet møderne i rådet som konstruktive og med høj kvalitet af de input, som rådet har givet Energistyrelsen og dermed ministeren. Dansk Byggeri har svært ved at se, hvordan den nye ”paneltilgang” - som ministeren i stedet foreslår – vil komme ud over, at de inddragede vil have modsatrettede interesser og fokusområder.

– altinget.dk (080316)

Nordsjællandske firmaer skal betale 173 millioner

Det koster nordsjællandske firmaer 173 mio. kr. i dækningsbidrag i 2016, at de ligger i Nordsjælland. Det vil sige, at virksomhederne udover at betale selskabsskat og grundskyld også skal betale et dækningsbidrag til kommunen, regnet ud som en kommunalt fastsat promille af forskelsværdien mellem forretningsejendommenes ejendomsværdi og grundværdi. Frederikssund kommune halverede afgiften sidste år, så nu mangler de blot det sidste nøk, siger formanden for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen, og han uddyber. - Vi besøger borgmestrene en gang om året, og her falder snakken også altid på dækningsafgiften. Derfor er det godt at se, at det i flere af kommunerne går den rigtige vej, selvom det går langsomt.

– Frederiksborg Amts Avis (080316).

Det betyder alt

Det betyder alt. Sådan siger formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen fra Nordtag i Græsted, straks, han bliver spurgt, hvad de store offentlige anlægsprojekter som motorvej og Fjordforbindelse ved Frederikssund og supersygehus i Hillerød betyder for byggebranchen. Dansk Byggeris glæde over de store offentlige anlægsopgaver læner sig op ad, at byggebranchen fortsat ikke er kommet sig helt efter finanskrisen. - Sætter de store anlægsopgaver for alvor gang i væksten, og kommer der yderligere skub i boligbyggeriet og også gang i erhvervsbyggeriet, kan der hurtigt blive mangel på folk, erkender Jørgen Simonsen.

– Frederiksborg Amts Avis (080316).

Ikast-Brande er byggevenlig

Ikast-Brande Repræsentanter fra Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland og Ikast-Brande Kommune har været samlet til det årlige dialog- og opfølgningsmøde. Begge parter lægger stor vægt på den tætte kontakt, som skal være med til at skabe gode forhold for de lokale virksomheder i byggebranchen. Medlem af regionsbestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Kim S. Jensen, siger, at de er tilfredse med dialog arbejdet. - Vi vil også gerne kvittere for et fornuftigt anlægsbudget i 2016 og en fornuftig udbudspolitik. På mødet drøftede vi også muligheden for at kigge nærmere på grænsen for, hvornår virksomheder skal stille sikkerhed i forbindelse med udbud. Begge parter ser frem til at fortsætte og udbygge de gode relationer mellem kommunen, de lokale bygge- og anlægsvirksomheder og Dansk Byggeri.

– aoh.dk, aoib.dk, mja.dk, Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis (070316).

85 byggekonkurser i februar

Med de 85 konkurser i februar 2016 fortsætter det høje antal konkurser i bygge- og anlægsbranchen. I de seneste seks måneder har der været 412 konkurser, mens der i den tilsvarende periode for et år siden var 287 konkurser. Der har været 44 % flere konkurser de seneste seks måneder, oplyser analysechef i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm. - I februar måned ser vi desværre, at den grimme udvikling i konkurserne i bygge- og anlægsbranchen fortsætter. Vi har nu i det seneste halve år registreret cirka 44 % flere konkurser end for et år siden og det er en trist og uventet udvikling, siger han.

– building-supply.dk, i dag.dk (070316).

Renovering er det vigtigste marked inden for byggeriet

Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus, men sådan er det, ifølge Dansk Byggeri, ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen. - Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle oplagte vilkår, der gør, at renovering er kommet så højt på lystavlen, som det er tilfældet. Bl.a. det forhold at en meget stor del af det samlede byggeri er kommet i renoveringsalderen. Samtidig er der kommet meget fokus på energidelen, som betyder, at private og professionelle bygherrer har fået meget større fokus på at nedbringe energiforbruget gennem renoveringsindgreb, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– estatemedia.dk (040316).

Prisen for formbar beton samler kandidater til 2017

Den prestigefyldte insitu-pris, der hvert år siden 2008 er blevet uddelt hvert år, bliver nu kun uddelt hvert andet år. På den måde kan endnu flere markante betonbyggerier nå at komme med i opløbet til prisuddelingen i 2017. In-situ Prisen blev første gang uddelt i 2004 og er siden 2008 blevet uddelt hvert år af Dansk Beton Fabriksbetongruppen under Dansk Byggeri, til personer eller firmaer, som har stået for unikt arbejde i pladsstøbt beton, og som har udfordret materialets formbarhed og potentiale.

– licitationen.dk, Licitationen side 13 Peter Kargaard (080316)./NHE