Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2014 blev et godt år for ledigheden

Ledigheden i december udgør 5 % af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 132.400 fuldtidspersoner. Dermed slutter 2014 med et samlet fald på 15.500 færre ledige end det begyndte, men udviklingen i andet halvår har ikke været prangende

Dagens ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den danske økonomi i 2014 overordnet set fastholder kursen og langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Siden december 2013 er ledigheden faldet fra 5,6 % til 5,0 % af arbejdsstyrken. Det til trods for en lille stigning i ledigheden på 400 fuldtidsbeskæftigede i den forgangne måned.

- Udviklingen er langsom, men set i forhold til samme tidspunkt sidste år er det en klar forbedring både for samfundet som helhed og specifikt for bygge- og anlægsbranchen, siger Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri og understreger:

- Men træerne vokser desværre ikke ind i himlen. Fremgangen for branchen i 2014 skal især tilskrives midlertidige effekter fra storme og skybrud, den positive effekt fra BoligJob-ordningen og et solidt investeringsniveau i renovering i det almene boligbyggeri. Alle tre faktorer hjalp markedet i gang i 2014, men inden for reparation og vedligehold vil beskæftigelsen dykke i 2015. Den økonomiske vækst er ikke stærk nok til at skabe et konjunkturbetinget opsving i den private byggeaktivitet.

Dermed vil beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen heller ikke kunne opretholde det nuværende niveau efter årsskiftet, selvom samfundsøkonomien som helhed har det bedre nu end for et år siden.

Kontakt
Økonomisk konsulent Maria Schougaard Berntsen, Dansk Byggeri, telefon 51 30 95 37
Chefkonsulent Anja Binderup, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 07