Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmarkedet bliver ved at imponere

Det samlede danske arbejdsmarked er gået frem uafbrudt i 26 måneder i træk, hvor der er kommet 66.600 flere lønmodtagere. Byggebranchen befinder sig i øjeblikket på flad kurve

Ifølge Danmarks Statistik kom der i juni 2.900 flere beskæftigede lønmodtagere. Og siden lavpunk-tet på arbejdsmarkedet i april 2013, er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 66.600 personer - et tal, der dog dækker over både fuldtids- og deltidsbeskæftigede.

- De økonomiske nøgletal i 2. kvartal har generelt været sløje. Det gælder blandt andet eksport og privatforbrug. Men denne – formentlig kortvarige - opbremsning i økonomien, har arbejdsmarkedet ikke ladet sig distrahere af. Med 26 måneders ubrudt fremgang er især det private arbejdsmarked solstrålehistorien i dansk økonomi, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Byggebeskæftigelsen kom overraskende godt fra start i 2015 og ligger nu på et højere niveau end i 2014, der ellers blandt andet var præget af betydelig udbedring af stormskader.

- I de seneste fire måneder har der været en stabilisering på moderat niveau omkring 143.500 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Fra maj til juni kom der ca. 250 flere beskæftigede lønmodtagere i byggeriet, konstaterer Bo Sandberg, der giver denne forklaring på årsagerne:

- Byggeriet er begunstiget af store bygge- og anlægsprojekter som fx metro og superhospitaler. Men det var især den ekstraordinært milde vinter, der løftede byggebeskæftigelsen i 1. kvartal, hvorefter der er sket en stabilisering. Det hører også med til historien, at man både i byggebranchen og i andre erhverv gør en ekstra indsats for at holde på den eksisterende arbejdskraft for at imødegå kommende kapacitetsudfordringer, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer et lille løft i byggebeskæftigelsen henover efteråret, når effekten af den genindførte BoligJob-ordning slår igennem.


Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32