Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmarkedet er det godmodige lokomotiv for økonomien

Det samlede danske arbejdsmarked er gået frem uafbrudt i 27 måneder i træk, hvor der er kommet ca. 68.000 flere lønmodtagere. Byggebranchen befinder sig på en forholdsvis flad kurve

Ifølge Danmarks Statistik kom der i juli 1.300 flere beskæftigede lønmodtagere, når der korrigeres for sæsonudsving. Dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen på højeste niveau i seks år.

- Dansk økonomi bevæger sig med moderat tempo i positiv retning, og det er det private arbejdsmarked, der agerer økonomisk lokomotiv, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Byggebeskæftigelsen steg overraskende kraftigt i 1. kvartal 2015, men har siden ligget på en forholdsvis flad kurve, hvor der siden marts netto er tabt ca. 600 byggejob.

- I de seneste fire måneder har der været en stabilisering på moderat niveau omkring 143.500 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Fra juni til juli kom der knapt 200 flere beskæftigede lønmodtagere i byggeriet, konstaterer Bo Sandberg og tilføjer: 

- Det var den ekstraordinært milde vinter, der løftede byggebeskæftigelsen i 1. kvartal, hvorefter der er sket en stabilisering. I positiv retning trækker genindførelsen af BoligJob-ordningen og den forøgede aktivitet på boligmarkedet, som kaster mange renoveringsopgaver af sig. I negativ retning trækker, at aktiviteten ved renovering af almene boliger nu formentlig har toppet, ligesom en række anlægsprojekter, som fx metroen, beskæftigelsesmæssigt også topper i år, hvorefter der vil være en svagt nedadgående aktivitetsprofil fra et højt udgangspunkt, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeris halvårlige prognose med skøn for byggebeskæftigelsen 2016 og for aktiviteten i forskellige delsegmenter som nybyggeri, anlæg, reparation og vedligeholdelse udkommer på onsdag den 30. september.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32