Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsmarkedsreformerne er begyndt at virke

Antallet af offentligt forsørgede er på et år faldet med 27.400 fuldtidspersoner. Der er færre på efterløn, førtidspension og sygedagpenge. Dansk Byggeri glæder sig over den positive retning, men fortidens synder gør, at vi halter efter Sverige og Tyskland

Danmarks Statistik har i sommerens løb offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Der var i 1. kvartal 2015 757.900 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (ekskl. SU-modtagere) i de erhvervsaktive aldre. Det svarer til ca. 21 pct. af de 16-64 årige. Til sammenligning, er de tilsvarende tal i Sverige ca. 15 pct. og i Tyskland ca. 16 pct. af de 16-64-årige.

- Arbejdsmarkedsreformerne er begyndt at virke. Antal offentligt forsørgede bevæger sig på femte år med små skridt i positiv retning. Og i de seneste to år har denne statistik også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Malet med bred pensel er dansk økonomi ved at være ud af krisen. Og ligesom med flere andre økonomiske nøgletal er vi også i statistikken for antal offentligt forsørgede nu rykket frem til start. Vi nærmer os niveauet fra 2008, da finanskrisen satte ind. Dengang var der godt 752.000 offentligt forsørgede, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

- Dansk økonomi er grundlæggende ganske sund, og finanspolitikken er holdbar. Derfor er det forkert at karakterisere Danmark som en brændende platform. Men når det er sagt, er det i opgangstider, det gør mindst ondt at reformere. Således vil det være rettidig omhu at bruge det kommende opsving til at fortsætte reformsporet indenfor bl.a. uddannelse, tilbagetrækning og skat, siger cheføkonomen og fortsætter:

- En målsætning om at nå ned på ca. 600.000 offentligt forsørgede 16-64 årige i 2020 bør være et muligt scenario. Det kræver, at den aktuelle tendens med knapt 30.000 færre offentligt forsørgede årligt kan fastholdes i perioden 2016-2020. Det er et brugbart og ikke urealistisk sigtepunkt.

Det samlede fald i antal offentligt forsørgede på ca. 27.400 fuldtidspersoner det seneste år, skyldes iflg. Danmarks Statistik især, at der er blevet 9.500 færre på efterløn, 9.000 færre på førtidspension, 5.500 færre på vejledning og opkvalificering, 4.000 færre på sygedagpenge og 3.500 færre nettoledige. I modsat retning trækker ca. 9.000 flere på de nye ressource- og jobafklaringsforløb.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32