Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Begyndende kapacitetsudfordringer i byggeriet

Selvom der ikke er generelle flaskehalse for de timelønnede i byggeriet, er manglen på arbejdskraft gradvist begyndt at krybe frem af sprækkerne. Indtil videre er udfordringen overskuelig, men Dansk Byggeri maner til rettidig omhu med erhvervsuddannelser og reformer

Danmarks Statistiks sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator for bygge og anlæg er krøbet en smule op fra -14 i august til -12 i september.

- Det går langsomt fremad i bygge og anlæg, bl.a. med stigende beskæftigelse og omsætning. Fremgangen på boligmarkedet forplanter sig til byggebranchen med et stigende renoveringsomfang. Hertil kommer, at der er skabt positiv afklaring om BoligJob-ordningen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri og fortsætter:

- Når den samlede konjunkturindikator for byggeriet nu for 8. år i træk befinder sig solidt i det negative territorium, skyldes det et todelt byggearbejdsmarked. De store virksomheder i Hovedstaden og Østjylland har det godt, mens de små virksomheder i yderområderne har det vanskeligere med ordrebeholdningen.

Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsninger byggeriets virksomheder oplever, og her har der gradvis gennem 2015 været stigende mangel på arbejdskraft. Fra et niveau på 6 % af beskæftigelsen i januar til nu 16 % i september.

- Virksomheder svarende til 16 % af beskæftigelsen oplever mangel på arbejdskraft, og vi begynder også i Dansk Byggeri at få flere meldinger fra baglandet om kapacitetsudfordringer, særligt indenfor specialiserede funktioner som ingeniører, projektledere og efterhånden også hele installationsområdet, siger Bo Sandberg.

Ifølge Danmarks Statistik udgør manglen på arbejdskraft hos anlægsentreprenørerne virksomheder svarende til hele 46 % af beskæftigelsen. På vvs-området er niveauet også højt med 23 % mangel på arbejdskraft.

- Indtil videre bør man have is i maven. Byggebeskæftigelsen befinder sig fortsat under det normale niveau. Og alt andet lige er det bedre at have udfordringer med at finde den rette arbejdskraft, end hvis der overhovedet ikke var opgaver at tage fat på, siger cheføkonomen og fortsætter:

- Men byggeriet har gennem alle kriseårene haft en situation, hvor virksomhederne har kunnet tillade sig at være kræsne, og hvor der i udpræget grad har været tale om købers marked. Nu er billedet mere blandet og mange byggevirksomheder skal i stigende grad vænne sig til sælgers marked.

Ikke mindst med tanke på den stigende tendens til mangel på arbejdskraft, opfordrer Dansk Byggeri til rettidig omhu på især tre områder:

- For det første er det på høje tid, at de faglærte erhvervsuddannelser opprioriteres. For det andet skal der fortsat være adgang til udenlandsk arbejdskraft i EU´s indre marked. Endelig for det tredje, skal arbejdsudbuddet øges og rådigheden må ikke svækkes i forbindelse med den kommende dagpengereform, siger cheføkonom Bo Sandberg.

Samlet er dagens konjunkturbarometre for erhvervslivets hovedbrancher positivt nyt for samfundsøkonomien. Der er stigende optimisme i industri og byggeri, mens konjunkturbedømmelsen fastholdes på uændret positivt niveau hos de største jobskabere i servicesektoren.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32