Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beskæftigelsen er steget 28 måneder i træk

Det samlede danske arbejdsmarked er gået frem 28 måneder i træk, hvor der tilsammen er kommet 72.500 flere lønmodtagere

I august kom der ifølge Danmarks Statistik 3.900 flere beskæftigede lønmodtagere, når der korrigeres for sæsonudsving, og lønmodtagerbeskæftigelsen er nu på højeste niveau i seks år.

- Dansk økonomi bevæger sig i moderat tempo i positiv retning, og det er fortsat det private arbejdsmarked, der er den store vækstmotor, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og understreger, at hvis et økonomisk opsving udelukkende skulle defineres på arbejdsmarkedet, så havde vi længe befundet os i et solidt opsving. 

- Men vi har endnu til gode at se investeringer og privatforbrug rejse sig for alvor, og derfor er BNP-væksten fortsat yderst moderat.

Byggebeskæftigelsen steg kraftigt i 1. kvartal 2015, men har siden marts befundet sig på en ret flad kurve. I august kunne man dog glæde sig over en sæsonkorrigeret fremgang på ca. 700 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet svarende til en fremgang på ca. ½ pct.

- I øjeblikket peger både beskæftigelse, omsætning og konkursudvikling i positiv retning for byggeriet. Men det er helt utidigt allerede nu at begynde at fable om overophedning, siger Bo Sandberg.

Korrigeret for sæsonudsving var der i 3. kvartal i alt 155.700 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen – det vil sige både lønmodtagere og selvstændige.  Og trods fremgang i de to seneste år ligger byggebeskæftigelsen fortsat under de seneste 15 års gennemsnit på 161.000. Dette gennemsnit rummer vel at mærke både en normal konjunktursituation, de uholdbare ”bobleår” op til finanskrisen samt kriseårene efter 2008.

- Bygge- og anlægsbranchen er en branche præget af gynger og karusseller, hvor der kun meget sjældent er fremgang på alle fronter, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- I øjeblikket er der vækst i de private renoveringsopgaver, til gengæld falder aktiviteten ved renovering af den økonomisk meget betydningsfulde almene boligsektor. Nybyggeriet af boliger er på vej frem fra lavt udgangspunkt – til gengæld er erhvervsbyggeriet underdrejet.

Anlægsområdet er præget af store projekter og et forholdsvis højt aktivitetsniveau, men her hører det med til billedet, at den forventede anlægsaktivitet fra Femern, der allerede skulle begynde at få effekt fra 2. halvår 2016, vel må konstateres at være udskudt på ubestemt tid, slutter cheføkonom Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32