Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bilsalget til erhvervslivet buldret afsted

De økonomiske nøgletal stritter i forskellige retninger, og hjemmemarkedet har svært ved at komme op i omdrejninger. Men en klar og entydig positiv indikator finder vi i erhvervslivets stigende tilbøjelighed til at investere i nye biler

09-01-2015

Ifølge Danmarks Statistik, er bilsalget til erhvervslivet buldret afsted i 2014. Ca. 84.000 nyregistrerede personbiler i erhvervslivet indebærer et årsfacit på 26 pct. flere solgte biler end i 2013. Og ser man alene på varebiler, er der også tale om en ganske markant stigning på 17,5 pct. fra 2013 til 2014.

- Det fortæller os, at der trods alt er en vis tro på fremtiden også i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Det er altså ikke kun Ronny, Dennis og hunden Messi – kendt fra VW-reklamerne – der har fået ny varebil i 2014. Der er godt og vel 25.000 andre erhvervsdrivende, der har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det netop forgangne år.

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er formelt set ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, der efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, både til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

- Det er varebiler mellem 2 og 3 tons, der sælges flest af – knapt 13.000 i 2014 - og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

Bilsalget til erhvervene ligger væsentligt højere end før finanskrisen. 2014-tallet er kun overgået i 2011, hvor de favorable leasing- og demobilregler stod foran en udfasning, og der derfor fandt en betydelig ”hamstring” sted.

Men også i 2014-tallene spiller leasing ind i stadig større grad, hvorfor man skal passe på med at sammenligne i forholdet 1:1 med før finanskrisen. Således er ca. 72 % af de nyregistrerede personbiler til erhvervene leasede. I 2013 var den tilsvarende procentandel ca. 65 %.

- En stigende leasingtilbøjelighed kan ikke alene forklare fremgangen. Der må formodes at være et betydeligt og positivt konjunkturelement med i spillet, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer samlet set, at dansk økonomi vil fortsætte sin bedring gennem 2015 – ikke mindst understøttet af de lave energipriser – men forventer dog isoleret set et fald i byggeaktiviteten i år, primært som følge af håndværkerfradragets udfasning og fraværet af 2014-engangseffekterne fra orkan-, stormflods- og skybrudsskader.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19 - bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32 – moh@danskbyggeri.dk