Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bomstærkt privat arbejdsmarked

Det private arbejdsmarked er gået frem med stormskridt siden foråret 2013, og i de seneste 2½ år er der kommet ca. 74.600 flere private lønmodtagere i beskæftigelse. Også i byggebranchen ska-bes der nye job for tiden. Senest ca. 800 flere lønmodtagere i september

Ifølge Danmarks Statistik kom der i september 3.200 flere beskæftigede lønmodtagere, når der korrigeres for sæsonudsving, og dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen på højeste niveau i 6 år.

- Dansk økonomi bevæger sig med moderat tempo i positiv retning, og det er fortsat det bomstær-ke private arbejdsmarked, der agerer godmodigt økonomisk lokomotiv, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Ganske bemærkelsesværdigt er det den private sektor, der har stået for hele jobskabelsen de se-neste 2½ år. Således er der faktisk mistet ca. 450 offentlige lønmodtagerjob fra april 2013 til sep-tember 2015.

- Hvis et økonomisk opsving udelukkende skulle defineres på arbejdsmarkedet, så havde vi allere-de længe befundet os i et solidt opsving. Men vi har endnu til gode at se investeringer og privatfor-brug rejse sig for alvor, selvom sidste uges revision af Nationalregnskabet 2012-14 viste et større investeringsomfang end tidligere skønnet. Alt i alt er der grund til optimisme forud for næste uges BNP-tal, siger Bo Sandberg.

Byggebeskæftigelsen steg kraftigt med godt 3.000 lønmodtagere i 1. kvartal 2015, primært fordi sæsonkorrektionen ikke helt kunne opfange den ekstraordinært milde vinter. 2. kvartal udviklede sig mere fladt, men i 3. kvartal er der så igen blevet skabt ca. 1.500 flere lønmodtagerjob i byggeriet.

- I øjeblikket peger både beskæftigelse, omsætning og konkursudvikling i positiv retning for bygge-riet. Det er blandt andet den højere aktivitet på boligmarkedet, der smitter af på renoveringsaktivi-teten, ligesom den genindførte Boligjobordning trækker i samme retning, siger Bo Sandberg, som peger på en yderligere forklaring:

- Malet med bred pensel vælger virksomhederne så vidt muligt at holde på arbejdskraften i tillid til bedre tider og med lidt større rekrutteringsudfordringer fremadrettet. Byggebeskæftigelsen ligger dog fortsat under de seneste 15 års gennemsnit, og det er utidigt allerede nu at begynde at tale om overophedning.

- Bygge- og anlægsbranchen er en branche præget af gynger og karusseller, hvor der kun meget sjældent er fremgang på alle fronter. I øjeblikket er der vækst i de private renoveringsopgaver, til gengæld falder aktiviteten ved renovering af den almene boligsektor. Nybyggeriet af boliger er på vej frem fra et lavt udgangspunkt – til gengæld er erhvervsbyggeriet underdrejet. De store offentlige opgaver som superhospitaler og metro fylder fortsat godt i ordrebøgerne, men omvendt er den forventede anlægsaktivitet fra Femernforbindelsen indtil videre udskudt på ubestemt tid, siger Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65