Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriet fører an på moderat hjemmemarked

Danmarks Statistiks nye tal for erhvervslivets omsætning på hjemmemarkedet er ikke så positive som tidligere på året. Den nedjusterede 2015-fremgang i byggeomsætningen på ca. 9 pct. er også mere realistisk

23.06.15 - Danmarks Statistik har i dag udsendt foreløbige tal for erhvervslivets omsætning på hjemmemarkedet i årets første fire måneder baseret på virksomhedernes momsindberetninger.

I årets første fire måneder har det samlede danske erhvervsliv omsat for ca. 14 mia. kr. mere end i januar-april 2014. Det indebærer en moderat procentvis vækst i den nominelle indenlandske omsætning på 1,8 pct.

- Der er tale om en markant nedjustering i forhold til de foreløbige tal for omsætningen i årets første kvartal, som blev offentliggjort i maj, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Dermed må det konstateres, at træerne ikke vokser ind i himlen for dansk økonomi, og da slet ikke hvad udviklingen på hjemmemarkedet angår. Men retningen er der ingen tvivl om. Det går fremad, og det spirende opsving er synligt både på arbejdsmarkedet og i eksportsektoren, men vi mangler stadig at se investeringerne rejse sig, ligesom der fortsat er temmelig blandede signaler fra privatforbruget, siger Bo Sandberg.

Ifølge Danmarks Statistik er det bygge- og anlægsbranchen, der sammen med videnservice og industri, omsætningsmæssigt er kommet bedst fra start i 2015. Også for byggeriets vedkommende er der dog tale om en markant nedjustering af Danmarks Statistiks nærmest surrealistiske omsætningstal for 1. kvartal. I det hele taget opfordrer Dansk Byggeri til, at omsætningsstatistikken tages med visse forbehold, da der typisk sker en del revisioner henover året.

- Byggeriets indenlandske omsætning lå i årets første fire måneder 5,4 mia. kr. højere end i den tilsvarende periode 2014. Dette positive facit indebærer en pæn procentvis vækst på 9,3 pct., konstaterer Bo Sandberg og fortsætter:

- Bygge- og anlægsbranchen er kommet stærkt fra start i 2015. Det er nemlig ikke kun omsætningen, der har vist fremgang. Det samme har været tilfældet for en række andre nøgletal, byggebeskæftigelsen, arbejdstidsregnskabet og lønmodtagerbeskæftigelsen. I modsat retning trækker dog Nationalregnskabets foreløbige tal for bygge- og anlægsinvesteringerne i 1. kvartal.

- Når byggeomsætningen er kommet godt fra start i 2015, skyldes det blandt andet den ekstraordinært milde og tørre vinter. Hertil kommer et løft i offentlig bygge- og anlægsaktivitet samt renovering af almene boliger, siger Bo Sandberg, der dog også peger på, at den nu ophørte Boligjobordning paradoksalt nok medvirker til den stigende byggeomsætning fra begyndelsen af 2015.

- Overgangsreglerne omkring BoligJobordningens ophør pr. nytår 2015, var skruet sådan sammen, at arbejdet skulle være udført inden udgangen af december, mens fakturering og betaling godt måtte vente til ultimo februar. Denne stop-and-go-politik gav travlhed før lukketid før nytår, og en del af denne travlhed optræder først i omsætningstallene for januar og februar. Hertil kommer, at travlheden med Boligjob-opgaver kan have udskudt andre byggeprojekter til efter nytår, slutter Bo Sandberg.

Kontaktoplysninger:
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32