Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggestatistikken overrasker igen

Statistikken for byggeaktiviteten er svær at blive klog på, mener Dansk Byggeri. Datagrundlaget er usikkert, og det må skyldes mangel på kompetencer og mangel på engagement hos indberetterne i kommunerne

Ifølge de først offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik blev der i januar–september 2015 påbegyndt 1.100 færre boliger end i de samme måneder i 2014. Nedgangen skyldes et stort fald i nybyggeriet af lejligheder i etageejendomme, mens der var fremgang i nybyggeriet af enfamilieshuse og boliger i institutioner mv.

- At boligbyggeriet skulle falde i år, og at det skyldes et stort fald i nybyggeriet af lejligheder i etage-ejendomme, er stik imod mine forventninger, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Han henviser til byggestatistikken i 1. halvår, som viste en stigning på 400 boliger i forhold til året før.

- På den baggrund og med den positive udvikling på boligmarkedet skønner jeg i vores konjunktur-analyse fra september i år, at boligbyggeret vil stige ca. 1.000 boliger fra 2014 til 2015.

Danmarks Statistik gør selv opmærksom på, at opgørelsen af den seneste byggeaktivitet generelt skal tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Statistikfabrikken søger at korrigere for forsinkelserne, men denne korrektion er behæftet med usikkerhed, fordi der ikke er et fast mønster i forsinkelsernes omfang og årsager.

- Det er stærkt utilfredsstillende, at vi her i landet ikke magter at måle aktiviteten ved nybyggeri ved at tælle antallet af påbegyndte boliger og ved at tælle antallet af påbegyndte kvadratmetre - det er jo ikke raketteknologi. Det meget usikre datagrundlag må skyldes mangel på kompetencer og mangel på engagement hos de mennesker, som ude i landets kommuner er ansat til at indberette til BBR, siger Finn Bo Frandsen.

- Det kan til illustration af problemets omfang oplyses, at der i februar 2012 ifølge Danmarks Statistik var påbegyndt 10.800 boliger i 2011, men i november i år er det tal justeret op til 16.800 boliger. Det vil sige, at i løbet af de seneste 45 måneder er tallene i byggestatistikken for 2011 blevet korrigeret med 6.000 boliger eller med 55 %, fortæller Finn Bo Frandsen og fortsætter:

- Den usikre byggestatistik indebærer, at tal for investeringer i boliger bliver lige så usikre, og dermed bliver nationalregnskabet og tal for den økonomiske vækst også påvirket. Den dårlige byggestatistik er med andre ord ikke alene et problem for byggebranchen. Det er et problem for alle, som ønsker kendskab til udviklingen i dansk økonomi, siger Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.


Kontakt
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, telefon 21 43 19 65
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32