Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygninger og anlæg står for 79 pct. af nationalformuen

Danmarks Statistik har opgjort landets samlede produktionsapparat – dvs. boliger, erhvervsbygninger, anlæg, maskiner, software og andre målbare værdier - til astronomiske 6.192 mia. kr. i alt i 2014. Den samlede masse af bygninger og anlæg udgør med 79 pct. rygraden heraf

- Nettobeholdningen af fast realkapital kan næppe betegnes som den mest sexede nyhed i statistikkens verden. Men når det kommer til stykket, er det faktisk svært at finde vigtigere nøgletal, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri og fortsætter:

- Vores samlede nationalformue udgør nemlig den rugbrødsbund, som al økonomisk aktivitet skal udfolde sig på baggrund af. Derfor er det afgørende med et langsigtet politisk fokus på investeringer, så produktionsapparatet udbygges i stedet for at blive nedslidt år for år.

Danmarks Statistik har opjusteret de senere års BNP, investeringer og dermed også udviklingen i produktionsapparatet. Det ændrer ikke ved, at der på bundlinjen er tale om en yderst anæmisk vækst i vores nationalformue. I 2014 var nettovæksten i kapitalapparatet således kun 0,6 pct. Og ser man på den samlede periode fra 2008, har den årlige vækst i nationalformuen i snit været på endnu mere beskedne 0,5 pct.

- Når der år for år sker en så sløj - om end positiv - nettoudbygning af vores produktionsapparat, så skyldes det, at især de private investeringer endnu ikke har rejst sig ovenpå finanskrisen. I perioden 2003-2008 udgjorde de faste bruttoinvesteringer således i snit 22,1 pct. af BNP, mens de i 2009-2014 i snit blot har udgjort 18,9 pct. af BNP - senest 19,1 pct. i 2014. Den hjemlige investeringskrise skyldes blandt andet, at de danske virksomheder enten konsoliderer sig eller investerer i udlandet i stedet, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Hvis man bevæger sig op i helikopterperspektiv og stiller spørgsmålet om, hvilke sektorer, der skaber varig værdi for samfundet, så springer det i øjnene, hvor stor betydning bygge- og anlægsbranchen har.

- Man behøver jo bare at kigge ud af vinduet for at konstatere, at det er bygninger og anlæg som fx veje og broer, der fylder mest i landskabet af de blivende, menneskeskabte værdier – helt præcis 79 pct. ifølge Danmarks Statistik. Det fortæller samtidig historien om håndværksfagenes og bygge- og anlægsbranchens kolossale samfundsmæssige betydning, siger Bo Sandberg.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32