Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri foreslår videncenter om miljøfarlige stoffer

Asbest, PCB, bly. Hvor findes stofferne, og hvad gør man med dem? Både forbrugere og byggeriets rådgivere og udførende har krav på at få klar besked. Dansk Byggeri opfordrer igen til at få samlet al viden og til at få sat penge af til et videncenter for affaldshåndtering, herunder miljøfarlige stoffer

I sidste uge var der en del omtale af asbest, som angiveligt har være anvendt i omkring 30.000 danske sommerhuse. Endnu engang er der således kommet fokus på behovet for mere viden om fx asbest hos entreprenører, rådgivere, bygherre og kommuner. Og selvfølgelig de forbrugere og boligejere, som har behov for at få tryg og klar besked.

- Vi kommer ikke uden om, at der under de store overskrifter gemmer sig en underliggende udfordring, nemlig manglende viden. Det gælder den forbruger, der har købt hus. Det gælder også entreprenøren, som har de problematiske stoffer i hænderne, og det gælder rådgiverne, når ombygninger eller nedrivninger planlægges. Hertil kommer et behov for bedre tilsyn og håndhævelse af reglerne fra kommunernes side, siger miljøkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri har længe været kimet ned af nervøse bygherrer, som ikke aner deres levende råd om, hvordan de skal håndtere forskellige miljøfarlige stoffer og materialer i deres boliger. Men selv om Dansk Byggeri gerne er behjælpelig, så er Dansk Byggeri ikke et call-center for miljøfarlige stoffer og materialer.

- Vi kan henvise til Dansk Asbestforenings vejledninger, som anviser bygherrer, om hvilke byggematerialer der kan indeholde asbest, samt oplyse om foranstaltninger ved at udføre asbestarbejde mm. Det kan man læse mere om på www.asbest.dk, fortæller Simon Stig-Gylling og fortsætter:

- Samlet set vil vi igen opfordre myndighederne til at få etableret et videncenter for affaldshåndtering og herunder viden om miljøfarlige stoffer og materialer i byggeriet. Det er afgørende for, at alle byggeriets parter forstår deres ansvar for at løfte denne opgave, så vi generelt får hævet miljøkvaliteten.

Dansk Byggeri har med en støtteerklæring fra Miljøstyrelsen søgt midler i forskellige fonde med henblik på at få oprettet et uvildigt videncenter, som kan vejlede alle parter i byggeprocessen om blandt andet miljøfarlige stoffer og genanvendelse. 

Kontakt
Miljøkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri, telefon 31 60 99 08
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32