Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Danske byggematerialer skal holde sig i førerfeltet

Der er ingen tvivl om, at fremtidens produkter i høj grad vil blive bedømt på bæredygtighed, og det vil derfor være meget naturligt, at danske virksomheder også her er vågne og bidrager innovativt med henblik på at kridte dette marked op

Af Jette Snoer, branchedirektør i Dansk Byggematerialer

Det hører vist til almindelig dansk selvforståelse, at vi laver produkter af høj kvalitet og modernitet. Det gælder også byggematerialer, hvor anden- eller tredjerangsprodukter ikke har en chance, fordi de bliver for dyre med de omkostninger, der knytter sig til dansk produktion. Det kan med andre ord kun betale sig at lave førsteklassesvarer.

Der er derfor ingen vej uden om at gøre det godt og være med i første række i forhold til innovation og produktudvikling. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi skal fastholde dansk produktion, at placere os i en position helt fremme i førerfeltet.

Derfor kan vi heller ikke sidde på hænderne, når markedet bevæger sig. Der er fx ingen tvivl om, at fremtidens produkter i høj grad vil blive bedømt på bæredygtighed, og det vil derfor være meget naturligt, at danske virksomheder også her er vågne og bidrager innovativt med henblik på at kridte dette marked op.

Styrk innovation
På den baggrund siger det sig selv, at rammebetingelserne i høj grad bør have sigte på at nedbryde barrierer for innovation.

Her er det jo en kuriositet, at det faktisk er byggematerialebranchen, der ofte er foran de rammer, som samfundet opstiller. Fx er den berømte debat om vinduers overfladetemperatur et godt eksempel på, hvordan de danske vinduesproducenter af egen vilje skærpede kravene mere, end der var politisk modenhed og mod til. Stort set samtlige producenter udviklede nye vinduer, der kan demonstrere en indvendig overfladetemperatur, der er højere end loven kræver. Det gør man kun, når man har et innovationsgen og en rigtig god næse for, hvordan markedet vil udvikle sig.

Et andet eksempel er opfindelsen og den senere kommercielle udnyttelse af nye superlette betonelementer. De er blandt andet blevet anvendt ved opførelsen af de markante lejligheder på Krøyers plads på Christianshavn. Byggeriet er så innovativt, at det modtog en pris som ”verdens bedste boligbyggeri 2015” ved MIPIM-messen Cannes.

Noget andet er så, at vi faktisk ikke er gode nok til at gøre opmærksom på vores dygtige virksomheder og på de positive historier, der naturligt følger i kølvandet på succes. Er vi fx gode nok til at gøre omverdenen opmærksom på den merværdi, udviklingen indenfor byggematerialer skaber og dermed bidrager med?

I 2014-tal kan vi vise, at den danske byggematerialesektor bidrager til betydelig værdiskabelse og velstand i Danmark med hele 19 mia. kr. på BNP’en. Hertil kommer indirekte bidrag til BNP på mere end 14 mia. kr. gennem værditilvækst i forbundne brancher. Byggematerialesektorens samlede BNP-bidrag var dermed knap 33 mia. kr. eller 1,8 pct. af Danmarks samlede BNP i 2014. Det vil sige, at uden de danske materialeproducerende i byggeriet ville vi belaste importen med 33 mia. kr.

Ser vi nærmere på eksporttallene for 2014 for danske byggematerialer, så udgør eksportdelen knapt en femtedel af den samlede produktion. Byggematerialesektorens eksport bidrog således med 6,4 mia. kr.

Innovation i sig selv er ikke svær
Innovation er et fint ord, som nogle mere beskedne typer nok afholder sig fra at bruge eller iklæde deres beskedne virksomhed. Ikke desto mindre er det altså en dansk kernekompetence, som vi desværre ikke har meget systematisk opsamlet viden om. Men sætter vi ord på, handler det vel om at få en god ide og få den ført ud i livet. Vi er ikke et land af kopister men fornyere.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at innovation ikke er anvendelse af nye ideer skabt ud af det blå. Hvis innovative processer skal ende i succesfulde produkter, er det vigtigt, at de forholder sig til den realitet, der findes på markedet, i distributionskanalerne og blandt aftagerne af produkterne.

Et nyere udenlandsk studie har fundet frem til nogle karakteristika for såkaldte innovative succesfulde produkter. For det første er de reelt kun moderat nye for markedet. Dernæst var de stort set alle baseret på prøvet og kendt teknologi, og endelig var de kendetegnet ved, at produkterne sparede penge, mødte kundernes behov og understøttede allerede eksisterende adfærd.

Der er således ikke tale om nogen form for spacy Georg Gearløs-tænkning, men systematisk fokus på at tilpasse og forbedre i forhold til markedets udvikling.

Grib fremtiden
Vi kender bedre end nogen udfordringerne, og vi taler allerede med stort engagement og parathed om de trends, der ser ud til at definere fremtidens marked. Der er næppe nogen tvivl om, at vi i den danske byggematerialebranche i de nærmeste år skal forholde os til fortsat skærpede energikrav og til bæredygtighedskrav i bred og snæver forstand.

Forskning, udvikling og innovation skal gå hånd i hånd og med fokus på at omsætte viden til praktiske processer og produkter. Det fordrer kontinuerlig formidling af viden både fra forskningsverdenen og fra den udførende verden. Derfor er det i de kommende år en meget vigtig sag for Danske Byggematerialer at gå i spidsen for samarbejde og videndeling med henblik på at fastholde danske producenters styrkeposition.

Det er jo oplagt, at hvis vi nu er så dygtige og laver så gode produkter, så skal andre end danskere have fornøjelse af disse gode danske byggematerialer. Derfor er eksportopgaven en oplagt udfordring at tage på sig for ledelsen i de danske materialeproducerende virksomheder.