Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Styrk fokus på digitalisering

En større anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, IKT, i bygge- og anlægsbranchen kan forbedre kommunikationen mellem byggeriets parter og styrke produktiviteten.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri      

27-05-2015    Dansk Byggeri har lanceret en ny og revideret strategi for den digitale udvikling og har i samarbejde med TEKNIQ etableret en Taskforce med fokus på virksomheders og materialeproducenters ønsker og bidrag til den digitale udvikling af byggeriets processer.  

Det bør stå klart, at der er store potentialer i at tænke digitalt i alle samarbejder i byggeriet og med data i en form og et format, der gør anvendelsen nem. Ikke bare som grundlag for detailprojektering, projekt- og produktionsforberedelse, men også i forhold til den driftsorganisation som efter byggeriets etablering har brug for adgang til disse data.  

Det handler også om kvalitet. Større anvendelse af IKT bør medføre bedre kvalitet, større forudsigelighed i byggeprocessen og en mere effektiv byggeproces. Dermed er øget digitalisering på tværs af byggeriets værdikæder altså et væsentligt bidrag til at styrke produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen.  

Hvis vi ser på den offentlige IKT-strategi, som siden begyndelsen af nullerne har været styrende for udviklingen, så har den for byggeriets vedkommende taget afsæt i krav, der blev stillet i de såkaldte IKT-bekendtgørelser. Det var de offentlige bygherrer, der stillede krav til deres rådgivere om at anvende IKT, og denne ”tvangs-digitalisering” er stille og roligt blevet afløst af en strategisk tilgang til anvendelse af IKT drevet af virksomhederne selv.  

I anlægsbranchen, som ikke har været underlagt offentlig regulering i forhold til IKT-anvendelse, er der overbevisende eksempler på anlægsvirksomheder, der for at optimere deres produktion i stor stil har taget digitale arbejdsmetoder i brug. På samme måde kan der i byggebranchen og blandt materialeproducenter vises flere eksempler på virksomheder, der ledelsesmæssigt har besluttet at anvende IKT for at optimere produktionsprocesserne.  

Den strategiske tilgang hænger sammen med den kompetenceglidning og ændrede arbejdsdeling, som igennem de seneste år er blevet tydelig i større byggeprojekter. De udførende og deres systemleverandører har således stille og roligt overtaget en større del af detailprojekteringen. Og det sker på en måde, så man populært sagt bygger to gange nemlig først digitalt og efterfølgende på byggepladsen. Detailprojekteringen er med andre ord tænkt sammen med projektoptimering og produktionsforberedelse.  

De gode resultater bidrager naturligvis til, at denne udviklingstendens vinder mere og mere frem og illustrerer, at byggeerhvervet her har fundet en vej til at bygge bedre og mere effektivt. Produktiviteten øges simpelthen! Der er derfor al mulig grund til fortsat at være optaget af dialog med alle dele af branchen om den digitale udvikling.