Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

En energikommission, der kommer hele vejen rundt

Den danske energipolitik trænger til at få et bredere sigte end ensidig fokus på udbygning af VE, forsyningssikkerhed og hvordan denne udbygning finansieres.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Den billigste energi er den energi, der ikke bliver brugt! Med den konstatering in mente er der grund til at se mere bredt på hele den grønne omstilling, end den som debatten umiddelbart sætter rammerne for.

Som en del af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal nedsættes en energikommission, der skal komme med bud på mål og virkemidler for energipolitikken i perioden 2020 til 2030. Klima-, energi og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt har meldt ud, at energikommissionen skal være bredt sammensat og nedsættes i efteråret 2015. Den får til opgave at komme med input til, hvordan Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser på energi- og klimaområdet – vel at mærke på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.

Den langsigtede målsætning om, at Danmark i 2050 skal være et samfund baseret på fossilfrie energikilder har ministeren angiveligt sat på stand-by, men mon ikke det stadig vil være et pejlemærke, som en energikommission skal iagttage, når den påbegynder sit arbejde.

Den danske energipolitik har siden det seneste energiforlig i 2012 haft meget fokus på udbygningen med VE og finansieringen af denne udbygning. Ikke mindst PSO-ordningen er blevet udfordret af såvel EU som debatten om de danske energiomkostninger – særligt for de energitunge og eksporterende erhverv.

Langt mindre fokus har der været på andre virkemidler i den grønne omstilling som energieffektivisering – altså nedsættelse af behovet for tilført energi. En energikommission skal, som ministeren selv har meldt ud, være bredt sammensat og dække alle aspekter af den grønne omstilling. En energikommission skal komme hele vejen rundt om, hvordan vi realiserer den grønne omstilling. Der skal ses på såvel udbygningen med vedvarende energikilder (VE) som energieffektivisering (EE), og ikke mindst er der behov for, at balancen mellem VE og EE kommer langt mere i fokus.

Energiforbrug i tilknytning til bygninger står for knap 40 procent af det samlede danske energiforbrug. Der er derfor god grund til at se på, hvordan behovet for tilført energi kan reduceres. I efteråret 2013 leverede byggeerhvervet et omfattende idekatalog til, hvordan energiforbruget i bygninger kan reduceres med helt op til 50 procent frem mod 2050. Dette blev senere omsat til en knap så ambitiøs strategi for energirenovering af bygninger, som den tidligere regering fremlagde i maj 2014. Den strategi kan meget vel - sammen med byggeerhvervets idekatalog - indgå som passende bidrag til den kommende energikommissions arbejde – og ikke mindst efterfølgende blive fulgt op af en handlingsplan.

Den danske energipolitik trænger til at få et bredere sigte end ensidig fokus på udbygning af VE, forsyningssikkerhed og hvordan denne udbygning finansieres. Energieffektivisering og de virkemidler, der er i denne værktøjskasse, skal med ind i en kommende energikommissions arbejde. Balancen mellem VE-udbygning og energieffektivisering trænger til at blive sat seriøst på den energipolitiske dagsorden.