Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er branchen moden til frivillig evaluering?

Den tvungne brug af nøgletal har sat gang i en evalueringskultur, der har bidraget til at forbedre læring ved byggeprojekter

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

25-06-2015   De berømte nøgletal er en benchmarking af rådgiveres og entreprenørers ydelser, og systemet er indført som svar på kritik af kvalitet og produktivitet i byggeriet.

Målet med nøgletal er at skabe synlighed omkring kvalitet og gøre det muligt at konkurrere på andet og mere end blot laveste pris.

Det er et ufravigeligt krav for statsligt og alment byggeri, men nu er der så kommet et politisk udspil om at gøre det frivilligt for statslige- og almene bygherrer, om de vil anvende nøgletal, når de vælger deres samarbejdspartnere blandt rådgivere og udførende virksomheder.

Tvang eller frivillighed – sagen er, at byggebranchen selv må tage ansvar for udvikling af bedre kvalitet og produktivitet. I første omgang skal vi være parate til at tage debatten, om vi kan nå målene af frivillighedens vej.

I Dansk Byggeris medlemskreds er begge synspunkter repræsenteret. Nogle af vores medlemmer oplever det som positivt at arbejde med en systematisk evalueringskultur. Andre arbejder med evaluering og kundetilfredshed på en anden måde og synes derfor, at det er fint, at det gøres frivilligt at anvende nøgletal.

Uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at den tvungne brug af nøgletal har sat gang i en evalueringskultur, der til dato har bidraget til at forbedre bygherrernes, rådgivernes og entreprenørernes læring ved byggeprojekter. Gode præstationer kan, når nøgletal eller benchmarking anvendes efter sit formål, bidrage til at reducere omfanget af fejl, mangler og forsinkelser i byggeriet.

Evaluering af nøgletalssystemet, der blev gennemført i 2014, viste, at nøgletalssystemet ikke blev anvendt i det omfang, der var lagt op til i loven. Det betyder, at formålet med nøgletalssystemet ikke er blevet opfyldt som forudsat.

Med udsigt til at det nu gøres frivilligt at anvende nøgletal eller benchmarking i byggeriet, er der behov for at fastholde fokus på de positive effekter, der er opnået internt i virksomhederne. Men også i forhold til at sætte mere fokus på udvikling og forbedring af byggeriets kvalitet samt forfølge målet om, at der konkurreres på såvel pris som kvalitet frem for alene at konkurrere på prisen.

I Dansk Byggeri vil vi således være mest optaget af, hvordan den oprindelige målsætning for nøgletal, nemlig styrkelse af kvalitet og tilvejebringelse af en evaluerings- og læringskultur, kan understøttes og udvikles bedst muligt, hvis lovkravet om anvendelsen af nøgletal ophæves. Hvordan opnår vi med andre ord de ædle mål ad frivillighedens vej?

I den forbindelse har jeg noteret mig, at der i dag er flere aktører på markedet, der kan tilbyde at foretage benchmarking. Det er positivt, og de vil helt sikkert stå på spring i forhold til at udbyde forskellige services, som byggeriets aktører kan gøre brug af i deres løbende udvikling.

Branchen skal således vise, at målet ikke tabes, men at det kan opnås gennem frivillighed. Der hviler et ansvar på alle parter i værdikæden for at føre de indhøstede erfaringer videre og vise, at branchen selv kan tage ansvar for udviklingen af kvalitet og produktivitet.