Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Erhvervslivets stigende bilkøb tyder på økonomisk opsving

Erhvervslivet investerer massivt i nye biler, hvilket ifølge Dansk Byggeri tyder på en betydelig optimisme

Ifølge Danmarks Statistik har bilsalget til erhvervslivet kørt i højt gear både i 2014 og 2015. Fra november 2014 til oktober 2015 er der nyregistreret rekordmange personbiler i erhvervslivet, nemlig 80.900. Det er en kraftig stigning på 15,1 pct. i forhold til den foregående årsperiode. Og ser man på varebiler, er der tale om en endnu mere markant stigning på 16,9 pct. det seneste år, men dog fra et noget lavere udgangspunkt.

- Der er godt 32.000 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets bilkøb indikerer en stor tro på fremtiden, også i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, som efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

- Det er varebiler mellem to og tre tons, der sælges flest af - ca. 14.100 i det seneste år - og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

De seneste tolv måneder er der i alt i erhvervene nyregistreret 113.000 personbiler og varebiler. Dermed nærmer vi os så småt rekordåret 2006, hvor der under indtryk af den buldrende højkonjunktur især blev købt mange varebiler og ca. 121.000 nyregistreringer i alt i erhvervene.

- Når antallet af nyregistreringer i erhvervslivet har lagt sig ud i overhalingsbanen, skyldes det bl.a. en stigende anvendelse af leasing. Den stigende leasingtilbøjelighed kan dog ikke alene forklare fremgangen i erhvervslivets investeringer i nye biler. Der er et betydeligt positivt konjunkturelement med i spillet, slutter Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32