Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få byggekonkurser i sommerferien

Der har været overraskende mange konkurser i bygge- og anlægsbranchen i første halvår 2015. Den samme tendens gjorde sig dog heldigvis ikke gældende i juli med blot 29 byggekonkurser

- Med kun knapt én konkurs i byggeriet om dagen, har sommerferien været nådig ved bygge- og anlægsbranchen. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det er en varig tendens med færre byggekonkurser i andet halvår 2015 set i forhold til første halvår, siger cheføkonom Bo Sandberg fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

I årets første 7 måneder er der i følge Danmarks Statistik gået 341 byggevirksomheder konkurs. På den baggrund fastholder Dansk Byggeri sit opjusterede skøn på 600-650 byggekonkurser for hele året 2015. Til sammenligning toppede konkursbølgen i 2010, hvor der var 1005 konkurser i bygge- og anlægsbranchen.

- Der er en del nøgletal, som i øjeblikket udvikler sig gunstigt i bygge- og anlægsbranchen, ikke mindst beskæftigelse og omsætning. Hertil kommer, at der i kriseårene allerede har fundet et hårdt udskilningsløb sted i branchen. Samtidig er dansk økonomi generelt på vej mod bedre tider, og nu kommer der forhåbentlig også stabilitet omkring Boligjobordningen, der har været præget af et uskønt stop-and-go forløb i alle dens foreløbig 5 leveår, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Alt dette ændrer dog ikke ved, at konkurrencen er hård blandt byggeriets virksomheder, og at der fortsat er et todelt marked, hvor især de store virksomheder omkring Hovedstaden og Århus har fulde ordrebøger, mens mange små byggevirksomheder i yderområderne hænger med næbbet med slunkne ordrebøger og forhøjet konkursrisiko.

Lidt flere beskæftigede berørt af konkurser i 2015

Vender man blikket mod konkursudviklingen i det samlede private erhvervsliv, er der også ganske gode nyheder.

- Når der korrigeres for sæsonudsving, var der i juli blot 259 konkurser i hele erhvervslivet, hvilket er et kraftigt fald i forhold til de foregående måneder. Også på tremåneders basis er der sket et pænt fald på 17 pct. fra perioden februar-april til maj-juli, konstaterer Bo Sandberg og fortsætter:

- Med de allerseneste måneders tal er erhvervslivets konkursomfang tilsyneladende tilbage på den positive trend fra første halvår 2014, og den generelle bedring i dansk økonomi bør være garant for, at vi ikke ser et nyt konkursløft i 2. halvår 2015.

Der var i 2015 i snit lidt flere beskæftigede, der blev berørt af det samlede erhvervslivs konkurser. I 2014 var det i snit ca. 800 fuldtidsbeskæftigede, der hver måned blev direkte ramt af konkurs. I de første 7 måneder af 2015, har det tilsvarende tal været 872.

- Niveauet ligger dog langt under finanskriseårene, hvor der hver eneste måned i 2009 og 2010 i snit var mellem 1600 og 1800 fuldtidsbeskæftigede, som blev ramt direkte af erhvervslivets konkurser. Derfra faldt niveauet til omkring 1.200 både i 2012 og 2013, så det generelle billede er, at der i dag bliver langt færre medarbejdere berørt af konkurser end i 2009-2013, siger Bo Sandberg.

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32