Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Flere i arbejde, færre på velfærd

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at i 2018 bliver der mangel på uddannet arbejdskraft inden for byggeri og anlæg. Derfor skal der allerede nu lokkes flere til erhvervsuddannelserne, mener Dansk Byggeri

Fra 2018 vil der være mangel på både faglærte håndværkere og arbejdskraft med en videregående uddannelse i bygge- og anlægsbranchen.

Manglen på uddannet arbejdskraft vil i 2025 nå op på i alt 16.500 medarbejdere inden for byggeri og anlæg, og derfor skal politikerne allerede nu begynde at tænke i reformer, så manglen på kvalificeret arbejdskraft ikke hindrer økonomisk vækst.

- Der er behov for reformer af vores overførselsindkomster for at imødegå manglen på arbejdskraft om nogle år. Samtidig skal flere unge tage en erhvervsuddannelse. Fx ved at gøre det sværere at komme på gymnasiet, siger Lars Storr-Hansen og fortsætter:

- Målsætningen skal være at videreføre reformarbejdet på arbejdsmarkedsområdet, så flere kommer i arbejde og færre på velfærdsydelser.

Frem til 2018 vil der dog være et overskud af arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen, og det er noget, der skal udnyttes.

- Tendensen med at flere og flere flytter til byerne sammen med det store efterslæb af vedligeholdelse af bygningsmassen gør, at lige nu er et rigtig godt tidspunkt at tilskynde byggeri. Ellers kan vi risikere at skubbe regningen foran os, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeris arbejdsmarkedsanalyse viser også, at en uddannelse inden for byggeri og anlæg ofte åbner døre til andre brancher.

Således arbejder godt 50 procent med en faglært uddannelse inden for byggeri og anlæg i andre brancher, og de, der har skiftet væk fra bygge- og anlægsbranchen, har oftest fået en stilling med samme eller et højere kompetenceniveau.

Når medarbejdere tager springet fra bygge- og anlægsbranchen er det oftest til en stilling inden for industri eller handel. Den udveksling betyder, at der er en potentiel arbejdskraftreserve, der med relativt få ressourcer igen kan få en stilling inden for bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdsmarkedsanalysen bliver præsenteret på Dansk Byggeris Årsdag i dag den 29. april.

Hent Arbejdsmarkedsanalysen her