Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Flere jobåbninger på arbejdsmarkedet - flest i hovedstaden

Stigningen i antallet af jobopslag bekræfter den seneste tids fremgang på arbejdsmarkedet. Der er dog væsentlig geografisk forskel. Hovedstaden fører an, mens fremgangen i øjeblikket går udenom om blandt andet Sjælland og Syddanmark

11. marts 2015 - Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal 19.800 ledige stillinger på det private arbejdsmarked. Det er 900 flere end i 4. kvartal 2013. De ledige stillinger udgør 1,3 pct. af den samlede private beskæftigelse. Det understreger den positive tendens på arbejdsmarkedet, som vi så gennem hele 2014.

- Det er velkendt, at arbejdsmarkedet i 2014 er solstrålehistorien i dansk økonomi. Ledigheden er stabil og beskæftigelsen er steget med 32.000 siden bunden blev nået midtvejs i 2013. Der har også gennemgående været en stigning i antallet af jobopslag i 2014, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Ikke overraskende er det i hovedstaden, der er flest jobåbninger. Her udgør de ledige stillinger 1,7 pct. af beskæftigelsen. Omvendt er der fortsat ret få jobåbninger – svarende til 0,9 pct. af beskæftigelsen – både i Region Sjælland og i Region Syddanmark.

- Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der typisk også høj jobomsætning og mange jobopslag. De nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter, at det går den rigtige vej. Men mest i hovedstadsområdet og noget mindre på Sjælland, i Syddanmark og faktisk også i Nordjylland. Det stemmer meget godt overens med tilbagemeldingerne fra medlemmer og lokalafdelinger i Dansk Byggeri, siger Bo Sandberg.

Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, dvs. om det går op eller ned.

Ledige stillinger i byggeriet er lidt under middel
Bygge- og anlægsbranchen ligger under landsgennemsnittet med jobåbninger svarende til 1,1 pct. af branchens beskæftigelse, mens det er i servicesektoren – især information og kommunikation - der er relativt flere jobopslag.

- Der var i 2014 flest jobåbninger i de helt små byggevirksomheder med mellem nul og ni ansatte. Her udgjorde de ledige stillinger 1,7 pct. af beskæftigelsen i 4. kvartal 2014. De små lokalt baserede byggevirksomheder udgør rygraden i bygge- og anlægsbranchen. Netop disse virksomheder havde ikke mindst op til BoligJob-ordningens udløb til nytår stor gavn af netop den ordning, siger cheføkonomen og fortsætter:

- Med håndværkerfradragets ophør befinder en del af de små byggevirksomheder sig omvendt nu i et opgavemæssigt tomrum pga. den førte stop-and-go-politik. Det gælder især udenfor hovedstadsområdet og Østjylland, hvor der ikke er store anlægsprojekter og lignende, som kan kompensere for faldet i privat efterspørgsel.

Dansk Byggeri forventer samlet set, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder fra ca. 148.000 i 2014 til ca. 144.000 i 2015.

 

Kontaktinformation

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65