Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Flere jobåbninger på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er i god gænge. Det bekræftes af, at det sæsonkorrigerede antal jobåbninger er på det højeste niveau i denne statistiks korte levetid. Det er især i Hovedstaden, der er gang i jobopslagene

Korrigeret for sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik 26.000 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 3. kvartal. Det er det højeste antal jobåbninger siden den statistik blev introduceret i 2010.

- På et år er der kommet 4.200 flere jobopslag, og de ledige stillinger udgør nu 1,6 pct. af den samlede private beskæftigelse. Tallet bekræfter den positive tendens på arbejdsmarkedet, som vi har set de seneste 2½ år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri og konstaterer:

- Arbejdsmarkedet er den notoriske solstrålehistorie i dansk økonomi. Men der er markant forskel på antal jobåbninger i Hovedstaden og i resten af landet.

I Region Hovedstaden udgør de ledige stillinger 1,9 pct. af beskæftigelsen. Omvendt ligger alle de tre regioner vest for Storebælt under landsgennemsnittet med mellem 1,0 pct. i Nordjylland og 1,4 pct. ledige stillinger i Syddanmark.

- Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antal ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går ned, og antal ledige stillinger går op, siger Bo Sandberg og uddyber:

- De nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter, at hovedstadsområdet har lagt sig ud i overhalingsbanen, mens de øvrige regioner fortsætter i jobskabelsens mere rolige krybespor.

Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, dvs. om det går op eller ned.

Byggeriet ligger nogenlunde
Bygge- og anlægsbranchen ligger lidt under landsgennemsnittet med jobåbninger svarende til 1,5 pct. af branchens beskæftigelse i 3. kvartal 2015. Ikke overraskende er det i servicesektoren – især information & kommunikation (3,0 pct.) og erhvervsservice (2,2 pct.) - der er relativt flest jobopslag, og det er samtidig også de brancher, der dominerer Hovedstadens arbejdsmarked.

- Ser man på antal jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, er konklusionen som så mange gange før, at det på den ene side går fremad, men på den anden side bevæger man sig altså ikke direkte fra dyb finanskrise til ødelæggende overophedning, siger Bo Sandberg.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32