Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forsigtig optimisme i byggeriet

Det sæsonkorrigerede konjunkturbarometer for bygge- og anlægsbranchen kravler forsigtigt opad. Der er i november fremgang i beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning

Danmarks Statistiks sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for byggeri og anlæg har været svagt stigende gennem efteråret 2015 og er i november opgjort til et nettotal på -9. Måneden før var det tilsvarende nettotal -12 og i foråret 2015 lå konjunkturindikatoren og rodede nede omkring -17.

- Både virksomhedernes beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning er forbedret. Den sæsonkorrigerede bedømmelse af ordrebeholdningen ligger på det højeste niveau siden sommeren 2014, hvor der fortsat var travlhed med udbedring af stormskader, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Der er ingen tvivl om, at den genindførte BoligJob-ordning i det velkendte format, er med til at løfte branchens ordrebeholdning og beskæftigelse her i efteråret 2015. Det er den utvetydige tilbagemelding, vi får fra vores medlemsvirksomheder, siger cheføkonomen og fortsætter:

- Det er mere usikkert, hvor kraftig effekten af den nye målrettede energirenoveringsordning efter nytår vil blive, men selvfølgelig gælder det nu om at se fremad og få det bedst mulige ud af den grønne BoligJob-ordning også.

At byggeriets fremtidsforventninger på 8. år i træk ligger og roder dybt nede i det negative territorium, betragter Dansk Byggeri som et vidnesbyrd om, at aktivitetsniveauet fortsat er under normalen, og at præmature spekulationer om overophedning er det rene fatamorgana.

- Det ændrer dog ikke ved, at der er et mismatch på nogle dele af arbejdsmarkedet og indenfor nogle bestemte vitale jobfunktioner, siger Bo Sandberg.

Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsninger byggeriets virksomheder oplever, og her er mangel på arbejdskraft en problemstilling, som gradvis er begyndt at fylde mere i landskabet i 2015.

- Virksomheder svarende til 16 % af beskæftigelsen oplever arbejdskraftmangel, og vi får også meldinger fra baglandet om stigende udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig især om ingeniører og projektledere, men efterhånden også hele installationsområdet, siger Bo Sandberg og tilføjer:

- På kort sigt står vi nu foran byggeriets lavsæson i 1. kvartal, hvor der er hjemsendelser på grund af vejrlig. Samtidig er det en kendsgerning, at anlægsaktiviteten på Femern er skubbet nogle år ud i fremtiden. Men det ændrer næppe ved, at der i disse år er en moderat opadgående tendens i bygge- og anlægsbranchens aktivitet i takt med bedring på boligmarkedet, arbejdsmarkedet og i dansk økonomi i det hele taget. På den baggrund forudser vi en mere generel mangel på faglært arbejdskraft i byggeriet fra omkring 2018, siger Bo Sandberg.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19 - bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32 – moh@danskbyggeri.dk