Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Godt Nytår for beskæftigelsen

Danmarks Statistiks nyskabelse med månedlige tal for den sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse bekræfter ifølge cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, at udviklingen på arbejdsmarkedet er den øjeblikkelige solstrålehistorie i dansk økonomi

07-01-2015

Det er et usikkert og omskifteligt internationalt baggrundstæppe, der præger dansk økonomi. Og halveringen af olieprisen betyder, at der bliver rørt grundigt rundt i gryden mellem lande, brancher og virksomheder.

- Det giver nye vindere og nye tabere. Men på bundlinjen er lavere oliepriser godt nyt for både dansk økonomi og verdensøkonomien. Det sænker omkostninger og frigør ressourcer til vækst og nye investeringer. På den baggrund kan man håbe på, at beskæftigelsen kan blive ved at udvikle sig gunstigt også i 2015, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Fra august til oktober steg lønmodtagerbeskæftigelsen med ca. 7.000 personer, og siden bunden blev nået i 2. kvartal 2013, er beskæftigelsen i denne opgørelse steget ganske flot og stabilt med hele 40.000 personer. Til sammenligning er den samlede beskæftigelse iflg. Nationalregnskabet dog ”kun” vokset med ca. 22.000 personer fra medio 2013 til 3. kvartal 2014. Med andre ord kan der være lidt usikkerhed omkring styrken af beskæftigelsesfremgangen, men retningen er ikke til at tage fejl af.

Det er især erhvervsservice med et plus på 2.200 beskæftigede fra august til oktober samt – lidt overraskende og til en afveksling - industrien med et plus på 1.500, der trækker de seneste måneders beskæftigelsesfremgang. Byggeriet følger godt med via et plus på 1.300 beskæftigede fra august til oktober.

- Når bygge- og anlægsbranchen kan glæde sig over stigende beskæftigelse i efteråret 2014, skyldes det dels en engangseffekt fra de kraftige skybrud, som ramte såvel Hovedstadsområdet som Vest- og Nordjylland i september og oktober – men nok især den hamstring af vedligeholdelsesopgaver under BoligJob-ordningen, som har fundet sted i stor stil henover efteråret, forklarer Bo Sandberg.

Den uheldige stop-and-go-politik betyder så desværre omvendt, at byggeriet står foran et opgavemæssigt tomrum i år, hvor BoligJob-ordningen er ophørt. Det vil ifølge Dansk Byggeris beregninger isoleret set sænke aktivitetsniveauet med ca. 5.000 årsværk, hvoraf ca. 4.000 direkte i byggeriet og ca. 1.000 i følgeerhverv som transport, industri, detailhandel og rådgivning.

- Dermed vil bygge- og anlægsbranchen desværre komme til at svinge modcyklisk i forhold til resten af økonomien, og trække i forkert retning på beskæftigelsesudviklingen her i valgåret 2015, slutter Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19 - bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32 – moh@danskbyggeri.dk