Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

High-five fra Dansk Byggeri

Dansk Byggeri opfordrer politikerne til en valgkamp med fokus på fx de strukturelle effekter af BoligJob-ordningen, fortsat reformkurs og fokus på et Danmark i balance

Dansk Byggeri spiller en buket på fem på banen, nemlig:
1.    BoligJob-ordningen
2.    Fortsat reformfokus
3.    Danmark i balance
4.    Investeringer i klima og energi
5.    Ned med skatter og afgifter

BoligJob-ordningen
Dansk Byggeri anser BoligJob-ordningen for at være effektiv i forhold til at sikre såvel fornuftige og ofte energieffektive investeringer i danskernes bolig, ligesom ordningen giver mulighed for at aflaste travle familier.
Ordningen har også vist sig effektiv i forhold til at begrænse sort arbejde, gør-det-selv-arbejde eller gør-det-slet-ikke. Det er tilmed en ordning, som har vist sig at bidrage til at skaffe praktikpladser til de unge. I konjunkturmæssig forstand har ordningen også positiv effekt i forhold til de egne af landet, hvor opsvinget er langt væk.

Fortsat reformkurs
Dansk Byggeri er tilfreds med, at der har været en fast hånd om arbejdsmarkedsreformerne, herunder dagpengereglerne, og mener, at der både på arbejdsmarkedsområdet og på uddannelsesområdet er behov for at fortsætte reformarbejdet.
Det skal kunne betale sig at arbejde, og derfor skal satserne løbende vurderes, ligesom der er behov for at kigge kritisk på rådighedsreglerne.
Der bør også både politisk og blandt arbejdsmarkedets parter være vilje til at finde en vej, der kan hjælpe de mange indvandrere uden for arbejdsmarkedet til at finde fodfæste i arbejdsstyrken.
På uddannelsesområdet er der behov for at se på reformerne i forhold til at opkvalificere mange af dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. VEU – voksen- og efteruddannelser - skal stå centralt i forhold til at åbne og opkvalificere arbejdsmarkedet. Og så skal vi have flere til at vælge erhvervsuddannelser, og færre skal på gymnasiet. Alt sammen for at imødegå de begrænsninger, der er udsigt til om få år i forhold til faglært arbejdskraft og arbejdskraft med videregående tekniske uddannelser. Det skal håndteret rettidigt.

Danmark i balance
Vi skal gå på to ben og ikke halte. Derfor skal vi både tilpasse og styrke de initiativer, vi tager i forhold til et Danmark i balance. Yderområderne står med store udfordringer, og Dansk Byggeri foreslår, at vi skal styrke yderområderne gennem en bred vifte af initiativer, som øget sanerende nedrivninger, lempelser af planloven og investeringer i infrastruktur - såvel den fysiske som den digitale.
Dansk Byggeri efterlyser en analyse af effekten af at afvikle den danske særregel på sommerhusområdet, hvor udlændinge forhindres i at købe danske sommerhuse.
Samtidig skal vi være opmærksomme på ikke at svække den vækst og fremgang, der opleves i de større byområder, og som er en del af en international tendens i retning af øget urbanisering.
Det er vigtigt, at danske storbyer er konkurrencedygtige, og at der politisk skabes grundlag for den nødvendige boligudbygning. Byer måles på deres attraktivitet i forhold til tilsvarende udenlandske byer. København er fx i benhård konkurrence med Stockholm og Hamburg.

Investeringer i klima og energi
Den danske nationalformue er for 85 procents vedkommende bundet i bygninger og anlæg. Kvaliteten af disse bygninger og anlæg har stor betydning for såvel energiforbrug, sundhed, klima og produktivitet.
Et moderne velfærdssamfund må til hver en tid være på forkant og sikre udbygning og tilpasning i forhold til nye krav og forudsætninger.
Klimapåvirkninger har betydning for vores kyster, kloakker og kvaliteten af bygninger og anlæg.
En fremkommelig infrastruktur er vigtig for ikke mindst erhvervslivet, og energieffektiviseringer er også et godt eksempel på minimering af omkostninger, som samtidig bidrager til at gøre Danmark mere konkurrencedygtigt og innovativt. Sunde bygninger og ordentlige byggematerialer er ligeledes investeringer med et positivt afkast i forhold til at bringe Danmark i front som produktionsland.

Ned med skatter og afgifter
For at sænke den sammensatte marginalskat i bunden af indkomstskalaen, er det vigtigt ikke kun at se på ydelserne, men også på personskatterne. Derfor foreslår Dansk Byggeri, at den allerede planlagte forhøjelse af beskæftigelsesfradraget frem mod 2022 fremrykkes til 2016.
Aktuelt bør politikerne omgående sikre, at problemerne med systemet for den offentlige ejendomsvurdering bliver bragt på plads – ikke mindst af hensyn til borgernes almindelige retssikkerhed.
Derudover vil Dansk Byggeri opfordre til, at aktieindkomstbeskatningen bliver forenklet og bringes ned på svensk niveau, at omkostningsgodtgørelsen i skattesager genindføres, idet vi i øjeblikket reelt har en særskat på retssikkerhed.
Endelig er der behov for, at energiafgifterne bliver gået efter i sømmene, idet det brede erhvervsliv, herunder byggeriet, i dag betaler for industriens rabatter.

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32