Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Husejerne skal til at ”smide penge i kloakken”

Antallet af rotter i kloakkerne er stigende. Fra 2013 til 2014 er antallet af rotteanmeldelser steget 14 %. Årsagerne er mange, og en af de vigtigste er dårligt vedligeholdte kloakker, mener Dansk Byggeri

På Naturstyrelsens hjemmeside er tallene for rotteanmeldelser i 2014 netop blevet offentliggjort. De viser, at der i alt på landsplan blev registreret 173.448 anmeldelser i 2014 mod 148.977 i 2013. Det er en stigning på godt 14 %, og tallet bekræfter, at vi stadig har et massivt problem med rotter, som skal tages alvorligt.

- De indberettede anmeldelser afslører ikke, hvor i kloaksystemet problemet er størst, og hvorfor tallet nu igen stiger til samme niveau som i 2012. Men der er ingen tvivl om, at rotter altid søger derhen, hvor livsbetingelserne er bedst for dem, og det er typisk i ledninger, som i forvejen er i dårlig stand. Derfor vil husejere opleve, at når det offentlige ledningsnet renoveres, så vil rotterne søge op i de private stikledninger, som alt andet lige vil være i en dårligere stand, siger chefkonsulent Mikael Mortensen, Dansk Byggeri.

Der er altså god grund til at understrege, at det er husejernes pligt at holde kloakken fra huset til skelbrønden i en god stand. Erfaringsmæssigt er det ikke den del af ejendommens installationer, som husejerne har størst fokus på, fordi kloakreparation og –spuling ikke er synlig og umiddelbart værdiskabende.

- Pengene bliver i stedet brugt på nyt køkken og bad, og først når kloakken går helt i stå, bliver kloakmesteren tilkaldt. Det kan blive en dyr omgang, så opfordringen til husejerne vil være at ”smide penge i kloakken” og dermed hjælpe til med at reducere rotteproblemet, siger Mikael Mortensen.

En vej, som Kloaksektionen under Dansk Byggeri ofte har foreslået, er at gøre en tv-inspektion obligatorisk i forbindelse med hussalg.

- Det er ubegribeligt, at en så central og uundværlig del af bygningens installationer stadig overses, når der udføres en tilstandsrapport på stort set alle andre dele af huset. En tv-inspektion vil afsløre fejl og skader på ledningerne. Og med en reparation kommer vi på forkant, så rotterne ikke når at etablere sig i kloakken, fortæller Mikael Mortensen.

En mild vinter er også en årsag til, at antallet af rotter øges. Men vinteren sidste år var koldere end i år, så der er ifølge Mikael Mortensen ingen grund til at tro, at antallet af anmeldelser falder i 2015.

- Tværtimod kan vi fortsat forvente, at der kommer endnu flere rotter i kloakkerne i de kommende år. Derfor er der god grund til, at der politisk bliver taget hånd om problemet. Første skridt er at skabe et lovgivningsmæssigt grundlag for at gøre inspektion af kloakken obligatorisk ved hussalg, slutter Mikael Mortensen.

Kontakt
Chefkonsulent Mikael Mortensen, Dansk Byggeri, telefon 30 16 37 99
Journalist Nicolai Schou, Dansk Byggeri, telefon 40 12 98 75