Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

I 2014 var byggebeskæftigelsen på det højeste niveau i 5 år

Det var politiske initiativer og storme, som løftede beskæftigelsen

13-01-2015


Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio november i fjor 153.500 beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed. Dermed var der i 2014 i gennemsnit beskæftiget 148.400 arbejdere, funktionærer og mestre i bygge- og anlægsbranchen. Det var 4.000 flere end i 2013 og det højeste niveau i de seneste fem år.

- Stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2014 skyldtes først og fremmest flere renoveringer af de almene boliger og de mange udbed­ringer efter stormene Allan og Bodil samt, at mange flere husstande benyttede sig af BoligJob-ordningen, vurderer chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

- Det er med andre ord de politiske aftaler og naturkræfterne, som har æren for fremgangen i aktiviteten, men det vil også sige, at der er tale om midlertidige effekter. For så vidt angår boligaftalerne, så falder renoveringerne af almene boliger i år med et par mia. kr., og håndværkerfradraget ophørte ved årsskiftet, understreger Finn Bo Frandsen.

- Den økonomiske vækst er for svag til at kunne skabe et konjunkturbetinget opsving i den private byggeaktivitet, som omfatter nybyggeri og renoveringer af boliger og erhvervsbygninger, og derfor forventer vi et markant fald i beskæftigelsen på omkring 5.000 personer fra 2014 til 2015, fortæller Finn Bo Frandsen og henviser til Dansk Byggeris konjunkturanalyse fra oktober.

- Krisen i dansk økonomi viser sig bl.a. ved, at nedslidningen af de private erhvervsbygninger er meget større end erhvervslivets investeringer i udbygning og vedligeholdelse af bygningerne, som udgør de fysiske rammer for arbejdspladserne i den private sektor, fortæller chefanalytiker Finn Bo Frandsen.

Selv om der er store offentlige investeringer i nybyggeri af hospitaler og universiteter, så var beskæftigelsen ved nybyggeri i 2014 på det samme lave niveau som i de foregående par år, dvs. 33.000 beskæftigede mod fx 56.000 i 2007, dengang højkonjunkturen toppede, og 45.000 i 2004, som var før opsvinget satte ind.

Kontakt
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, telefon 21 43 19 65
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32