Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Intet nyt fra byggefronten

Dansk Byggeris årlige konjunkturanalyse fortsætter i krisetegnet. Der er udsigt til fald i beskæftigelsen i år, og den store overraskelse er måske den almene sektor, som ikke leverer som forventet på et presset marked for nybyggeri

04-02-2015

Alle er på udkig efter opsvinget, men finder ikke meget opmuntring i det kommende år på bygge- og anlægsområdet. Det viser Dansk Byggeris Konjunkturanalyse 2015.

- Det kan godt være, at dansk økonomi er ved at opnå lidt højere vækst. En lav rente og lave oliepriser bør slå igennem, men det går fortsat langsomt. Der er dog også store forskelle i en så stor og vigtig sektor som byggeri og anlæg, og aktiviteten holdes stadig oppe af de store investeringer i infrastruktur og fx store sygehusbyggerier, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse 2015 vurderer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca. 4.500 arbejdere, funktionærer og mestre i 2015. De arbejdspladser vender så tilbage i 2016, hvor Dansk Byggeri forventer stigende bygge­aktivitet i de største byer og markant vækst i anlægsaktiviteten på grund af Femern Bæltforbindelsen.

- Vi må desværre fortsat konkludere, at der er tale om en krise for nybyggeriet. Det gælder især boligbyggeriet, som stiger i moderat tempo fra det rekordlave niveau i 2013. Og det gælder erhvervsbyggeriet, som er blevet reduceret til ukendelighed. Her er der ikke foreløbig udsigt til nybyggeri på grund af de mange ledige lokaler og på grund af udflytning både af produktion af varer og af administrative funktioner til udlandet, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri er i forhold til nybyggeriet især skuffet over udviklingen inden for den almene sektor. Nybyggeriet af almene boliger har været stimuleret gennem justeringer af det kommunale indskud. Det var således forventet, at der i 2014 ville blive givet tilsagn til knap 6.000 almene boliger.

- De kommunale budgetlægninger gav anledning til forventning om mere alment nybyggeri. Det ser desværre ud til, at de knap 6.000 nye almene boliger kun bliver til 2.900 boliger. Resten er enten udskudt eller opgivet. Det er ærgerligt, fordi vi har meget brug for at øge boligudbuddet – ikke mindst i storbyområderne, som er ene om at trække væksten, siger Lars Storr-Hansen.  

Og så er der naturligvis effekterne af stormene og BoligJob-ordningen, som er ophørt, og som betyder, at der i år og også til næste år er tilbagegang i renoveringer generelt. Hertil kommer et fald i renovering af almene boliger i såvel 2015 og 2016. Både bolig­ejerne og erhvervene holder igen med at renovere, men trenden peger op i takt med den ventede frem­gang på arbejdsmarkedet.

- Lyspunktet fra bygge- og anlægsfronten er – som sædvanligt - aktiviteten ved anlægsvirksomhed. Her stiger aktiviteten moderat i år og vil til næste år stige markant, når anlægs­arbejderne med den faste forbindelse under Femern Bælt for alvor går i gang, slutter Lars Storr-Hansen.

Se Dansk Byggeris konjunkturanalyse 2015 her

Kontakt:

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32