Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jobvækst uden opsving

Arbejdsmarkedet har været den enlige solstrålehistorie i dansk økonomi i det seneste halvanden år. Tendensen blev fastholdt i det sidste kvartal af 2014 med en stigning i såvel beskæftigelsen som arbejdsstyrken på 12.000 personer

18-02-2015  Danmarks Statistiks spørgeskemabaserede arbejdskraftundersøgelse viser, at beskæftigelsen angivelig er steget med hele 59.000 personer i løbet af 2014, heraf 38.000 heltidsansatte. Danmarks Statistik understreger dog selv, at tallene er behæftet med en usikkerhed på +/- 20.000.

- Så det giver en vis spændvidde, konstaterer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, men understreger, at uanset hvilken af arbejdsmarkedsstatistikkerne, man betjener sig af, har vi i 2014 haft en flot beskæftigelsesvækst.

- Pudsigt nok understøttes fremgangen ikke af et mere traditionelt opsving i form af økonomisk vækst eller fremgang i privatforbrug. Tidligere i historien har man set jobløse opsving, men for 2014 blev situationen altså nærmest den stik modsatte. Jobvækst uden opsving, siger Bo Sandberg.

Selvom byggebranchen - med et forventet beskæftigelsesfald på 4.500 personer i 2015 - kommer til at svinge modcyklisk i forhold til resten af arbejdsmarkedet, så forventer Dansk Byggeri bedring i en række økonomiske parametre i 2015, som så forhåbentlig kan understøtte den generelle fremgang på arbejdsmarkedet.

- I øjeblikket stimuleres dansk økonomi af en temmelig stærk cocktail bestående af olieprisfald, importeret deflation, lave renter, lav effektiv kronekurs samt ECBs forsøg på puste økonomisk liv i Eurozonen. Alt dette trækker isoleret set i retning af højere BNP-vækst og højere privatforbrug. Så der er mange økonomiske fugle på taget i øjeblikket, men endnu er kun arbejdsmarkedsudviklingen den eneste fugl i hånden, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Belært af mange års erfaring er der ingen grund til at forvente en decideret ketchup-effekt i privatforbruget. Dertil er danskernes ændrede forbrugs- og opsparingsadfærd i kølvandet på finanskrisen alt for indgroet. Og vi bør rettelig også tale om et muligt kommende opsving fremfor ”opsvinget” i bestemt form. Men sandsynligheden for at opsvinget faktisk indfinder sig i løbet af 2015, er dog efterhånden ganske pæn.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32