Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Journalistisk ønsketænkning

Nybyggeriet af boliger stiger godt nok lidt, men det er fra et niveau i 2013, som vi ikke har set så lavt på denne side af 2. verdenskrig

Af adm. direktør Lars Storr-Hansen

Bragt i Børsen 30. marts 2015 - Jeg har fuld forståelse for, at det efter mange år med lavkonjunktur og tristesse er lidt sjovere at finde truthorn og balloner frem og åbne en stor opsvingsfest. Jeg er heller ikke blind for psykologien heri. Jeg er derimod ikke så lidt bekymret over lødigheden i den form for journalistisk ønsketænkning.

Forleden kunne vi således på baggrund af et panel af virksomheder læse i Børsen, at byggeriet har udsigt til den helt store jobfest. Vi kunne også glæde os sammen med en jysk entreprenør, som havde vind i sejlene – i alt fald blev der snart plads til lidt flere funktionærer.

Ønsketænkningen ser med andre ord helt bort fra, at vi reelt har en dansk bygge- og anlægssektor, som med mindre vi får ødelæggende storme og oversvømmelser ikke vil opleve nogen vækst i år.

Måske ser det ikke sådan ud fra Møntergade, hvor Børsen er tæt på nogle af de travle anlægsprojekter og byudviklingsområder, der præger mange københavneres hverdag. Det kan også være Børsen i Aarhus har lagt mærke til, at der er stor aktivitet på bygge- og anlægsområdet. Men bevæger vi os bare en smule udenfor de større byområder, så sker der meget lidt.

Nybyggeriet af boliger stiger godt nok lidt, men det er fra et niveau i 2013, som vi ikke har set så lavt på denne side af 2. verdenskrig. Erhvervsbyggeriet er reduceret til ukendelighed og vil blive på det lave niveau på grund af de mange ledige lokaler og udflytning af produktion af varer og administrative funktioner til udlandet. Trøsten finder til dels i det offentlige nybyggeri, hvor der investeres i universiteter og hospitaler.

Taler vi til gengæld om den aktivitet, som holder skinnet på næsen for langt de fleste små og mellemstore håndværksvirksomheder, så er der ingen grund til at tale om mangel på arbejdskraft foreløbig. De mange løbende opgaver hos almindelige danskere er sat på stand-by efter regeringens eliminering af BoligJob-ordningen.

Endvidere er der i år udsigt til et fald i renoveringerne af de almene boliger, og desværre kan vi frygte, at lyspunktet - aktiviteten ved anlægsvirksomhed – kommer til at stråle lidt mindre, hvis vi også her skal slå bak på forventningerne, hvis der kommer forsinkelser på Femern Bælt.

Det er med andre ord meget vanskeligt at genkende Børsens optimistiske fremstilling af vilkårene i bygge- og anlægsbranchen. Og hvis Børsen fremadrettet ønsker at få et lidt mere nuanceret syn på sektoren, så står Dansk Byggeri altid til rådighed for dem. Det er bare at ringe.