Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klart flest jobåbninger i Hovedstaden

Arbejdsmarkedet er generelt i god gænge, og det bekræftes af, at antallet af jobåbninger steg i 2. kvartal. Men Hovedstaden er i en liga for sig, mens tempoet er mere roligt i resten af landet

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2. kvartal 26.700 ledige stillinger på det private arbejdsmarked. Det er 2.100 flere end i 2. kvartal 2014. De ledige stillinger udgør 1,7 pct. af den samlede private beskæftigelse, og udtrykker en fortsat positiv tendens på arbejdsmarkedet, som vi har set de seneste godt og vel to år.

- Arbejdsmarkedet er den notoriske solstrålehistorie i dansk økonomi. Og med lidt flere jobåbninger, ser tendensen ud til at fortsætte. Men der er markant forskel på antal jobåbninger i Hovedstaden og i resten af landet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I Hovedstaden udgør de ledige stillinger 2,1 pct. af beskæftigelsen. Omvendt ligger alle de øvrige fire regioner under landsgennemsnittet med mellem 1,1 pct. i Midtjylland og 1,4 pct. på Sjælland og i Syddanmark ledige stillinger.

- Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antal ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går ned, og antallet af ledige stillinger går op, siger Bo Sandberg og uddyber:

- De nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter, at det især er i hovedstadsområdet, det går fremad, mens det mest er en march på stedet i de øvrige regioner.

Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet er en opgørelse af antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, det vil sige, om det går op eller ned.

Byggeriet på snittet, hvad ledige stillinger angår
Bygge- og anlægsbranchen ligger præcis på landsgennemsnittet med jobåbninger svarende til 1,7 pct. af branchens beskæftigelse i 2. kvartal 2015. Ikke overraskende, er det i servicesektoren – især information, kommunikation og erhvervsservice - der er relativt flest jobopslag, og det er samtidig også de brancher, der dominerer Hovedstadens arbejdsmarked.

- Ser man på antal jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, kan man roligt sende overophedningsspøgelset på flugt. For så meget gang er der trods alt ikke i hamre, skruemaskiner og gravkøer rundt omkring i landet, siger Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19, mail bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32