Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konkurserne i bygge- og anlægsbranchen er faldet med en fjerdedel

I december måned var der 32 konkurser i bygge- og anlægsbranchen, og det bringer antallet af konkurser i 2014 op på 526 - et fald på 24 procent i forhold til 2013. I 2015 forventer Dansk Byggeri små 500 konkurser

07-01-2015


I december måned var der 32 konkurser mod 47 sidste år. Til sammenligning var der i de to foregående måneder mindst lige så mange konkurser i 2014 som i 2013.  

- Generelt har vi hele 2014 set færre konkurser end i 2013, men oktober og november måned brød desværre det mønster, og vi så en stigning i konkurserne. Med december måneds konkurser på et lavere niveau end sidste år tyder det dog heldigvis på, at det ikke er en blivende tendens, siger Andreas Fernstrøm, chefkonsulent i Dansk Byggeri.  

I 2014 var der 526 konkurser, mens der var 694 i 2013. Det er et fald på 168 svarende til 24 procent. Dermed fortsætter de årlige konkurser med at falde fra toppen i 2010. Der var således 1.005 konkurser i 2010, 774 i 2011, mens det var faldet til 752 i 2012.  

- Med det ganske store fald, der har været i antallet af konkurser, tyder det på, at de værste strabadser fra krisen er overstået. Efter to år med lidt mindre fald i antallet af konkurserne, har vi i 2014 set et ret markant fald, og det er jo entydigt positivt. Samtidig er årets konkurser det laveste antal siden 2007. Det skal dog pointeres, at livet som bygge- og anlægsvirksomhed ikke er nogen dans på roser, da man i ”normale” år ser 200 til 400 konkurser i branchen, siger Andreas Fernstrøm.  

- Selvom vi har set et stort fald i 2014, forventer vi ikke, at denne udvikling fortsætter med uformindsket styrke i 2015. Vi forventer stadig et fald, men af en mere moderat størrelse. Der bliver nemlig kamp om opgaverne, da vi vurderer, at aktiviteten i branchen falder med ca. 4 mia. kr. Vores skøn er derfor, at vi ender med små 500 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i 2015, slutter Andreas Fernstrøm.    

Kontakt
Chefkonsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri, afe@danskbyggeri.dk, telefon 21 26 66 34
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, moh@danskbyggeri.dk, telefon 40 29 92 32